Medewerkers Marssteden en Havengebied proberen ov uit

In het Twentse woon-werkverkeer is het aandeel fiets en auto relatief hoog en het aandeel openbaar vervoer laag, in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Voor een deel is dit te verklaren doordat het netwerk van openbaar vervoer in Twente buiten de grotere steden minder fijnmazig is. Twente Mobiel heeft met een OV-Probeeractie gekeken in hoeverre er toch kansen liggen voor het openbaar vervoer.

In 2016 heeft Twente Mobiel op de Enschedese bedrijventerreinen Marssteden en Havengebied een mobiliteitsonderzoek onder medewerkers gehouden. Ruim 950 medewerkers hebben online een vragenlijst ingevuld. Uit dit onderzoek bleek dat meer dan de helft van de automobilisten voor zichzelf een alternatief voor de auto ziet. Dat gaat dus om ruim 400 medewerkers. 7% van de automobilisten geeft aan dat dit, onder bepaalde voorwaarden, het openbaar vervoer is.

Soms hebben medewerkers wat extra motivatie nodig om hun reisgedrag te veranderen. Daarom wilde Twente Mobiel met de OV-Probeeractie medewerkers, die gewoonlijk met de auto naar het werk rijden, met het openbaar vervoer kennis laten maken. Met de OV-Probeerpas mochten de medewerkers met de trein/bus/deelfiets 20 keer gratis heen en weer naar hun werk.

45 medewerkers die zich voor de actie hebben aangemeld, hebben een reisadvies ontvangen. Dat is ruim 11% van de potentiële doelgroep. Na een paar dagen is contact met hen gezocht om het advies te bespreken. Voor 14 van de aanmelders bleek het openbaar toch geen geschikt alternatief voor de auto te zijn. 20 medewerkers stemden in met het reisadvies. Zij ontvingen een OV-Probeerpas. Van hen hebben 12 medewerkers daadwerkelijk gereisd. Dat is ongeveer 3% van de potentiële doelgroep. Dit resultaat is sterk beïnvloed door de vakantieperiode waarin de actie plaatsvond, de kwaliteit van het openbaar vervoer buiten de stad en de loopafstanden tussen de bushalte en het werk op de bedrijventerreinen.

Menu