Delen is het nieuwe bezitten

Maar wat zijn de gevolgen, kansen en (on-)mogelijkheden van dit fenomeen voor mobiliteit?

Op woensdag 20 november 2019 is er weer een GO VOORT kennisdeel- en netwerkbijeenkomst Slimme Mobiliteit. Deze keer zal het gaan over: deelmobiliteit.

Deelmobiliteit kennen we in veel vormen, zoals verschillende typen deelfietsen en deelauto’s. Op het platteland zijn er steeds vaker dorpsdeelauto’s en deelmobiliteit wordt steeds meer beschikbaar voor de first en last mile van een verplaatsing. Maar, deelmobiliteit roept ook vragen op:

  • Waarom zouden mensen willen delen?
  • Kan deelmobiliteit concurreren met het gebruik van eigen auto of fiets?
  • Wat zijn de ervaringen van gebruikers, aanbieders en gemeentes?

Deze vragen worden besproken en er zal worden ingegaan op een aantal interessante cases.

HET VOORLOPIGE PROGRAMMA IS ALS VOLGT:
9:00 – 9:30 Inloop Dok H2O, Scheepvaartstraat 13 , 74111 MB Deventer         PARALLELSESSIES:

1.    ‘De beruchte deelfiets’
(Babet Hendriks, Mobycon)

2.    Mobiliteitshubs vanuit gemeentelijk
perspectief (Advier)

3.    Panelsessie dorpsdeelauto/
buurtauto-initiatieven

4.   Ervaringen en toekomstplannen
commerciële deelauto-exploitant

9:30 – 9:45 Opening door Frits Rorink (wethouder Deventer)
9:45 – 10:15 Keynote over “Mobiliteit & Gedrag” – Ruud van Breda (D&B-Gedrag)
10:30 – 11:15 Ronde 1 Parallelsessies
11:30 – 12:15 Ronde 2 Parallelsessies
12:15 – 12:30 Afsluitende plenaire sessie
12:30 – 13:30 Afsluitende lunch

Bent u er ook bij? U kunt zich opgeven tot 14 november. Klik hier om u aan te melden. Geeft u daarbij ook aan of u wel of niet mee luncht?

GO VOORT  is een samenwerkingsverband tussen de provincies Gelderland, Overijssel en 23 regionale partners en houdt zich bezig met mobiliteit in Oost-Nederland. De opzet van GO VOORT is dat overheden, bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk werken aan toekomstgericht en duurzaam vervoer.

Menu