De Woonplaats stimuleert medewerkers om nog slimmer te reizen

Woningcorporatie de Woonplaats heeft in samenwerking met Twente Mobiel 18 nieuwe fietsen aangeschaft. Zeven e-bikes voor algemeen gebruik, zowel zakelijk als woon-werkverkeer. Zo kunnen medewerkers laagdrempelig kennismaken met het fietsen op een e-bike, voor met name de middellange afstand. Daarnaast zijn er twee e-bikes en negen reguliere fietsen aangeschaft voor de huismeesters. Deze fietsen zorgen er vooral voor dat de huismeesters voor de vele relatief korte ritten nu ook makkelijk de fiets/e-bike kunnen pakken in plaats van de bedrijfsauto. Alle fietsen zijn eenvoudig te reserveren en te monitoren via een reserveringssysteem.

Potentie bepalen
Vooraf is de potentie bepaald via een inventarisatie van de vervoersstromen van de medewerkers voor de locatie Enschede. Op basis van deze inventarisatie is er een plan opgesteld met een aantal opties om het vervoersgedrag van medewerkers in positieve zin te beïnvloeden. Het mobiliteitsbeleid van de Woonplaats was behoorlijk op orde met onder andere sturend parkeerbeleid en een hoog fietsgebruik in woon-werkverkeer. Er was nog winst te behalen op de korte zakelijke ritten en in nog wat meer fietsen in woon-werkverkeer op de middellange afstand.

Twente Mobiel deal
Op basis van het opgestelde plan zijn we tot een Twente Mobiel deal gekomen. Met deze deal ontvangt de Woonplaats een bijdrage in de opstartkosten van de maatregelen. Voorwaarde is dat de maatregelen bijdragen aan slimme en duurzame mobiliteit en uiteindelijk in spitsmijdingen.

Menu