Webinar: gedragsbeïnvloeding in de praktijk

Er wordt veel gepraat over en studies verricht naar gedragsbeïnvloeding en wat dat kan betekenen voor mobiliteitsmanagement. De vraag blijft: ‘werkt het ook echt in de praktijk en hoe?’. Rob Soeters (projectleider Twente Mobiel) is op zoek gegaan naar antwoorden. Op 4 november houdt het progamma Beter Benutten een webinar over gedragsbeïnvloeding in de praktijk.
Soeters is er van overtuigd dat een project alleen succesvol kan zijn als het antwoord geeft op deze drie vragen:
  • Is de gekozen oplossing of actie gebaseerd op een probleem (if it ain’t broken, don’t fix it)?
  • Wat is de kwaliteit van het alternatief (bijvoorbeeld een andere vervoerwijze) of dienst?
  • Hoe beïnvloeden we het gedrag daadwerkelijk (extrinsieke en intrinsieke motivatie)?
In dit webinar van 4 november om 12.30 uur komen een aantal concrete voorbeelden voorbij uit zowel de wereld van mobiliteitsmanagement als daarbuiten. Uiteraard met onderbouwing vanuit de kennis en kunde die er over dit onderwerp in de wereld bestaat. De nadruk ligt op de praktijk zodat dit webinar anderen inspireert om deze kennis toe te passen bij gedragsbeïnvloedingsprojecten. Geinteresseerd? Registreer je hier.
Meer informatie over Beter Benutten? Klik hier.
Menu