Update gebiedsgewijze aanpak Twente Mobiel

12 januari 2016

Twente Mobiel intensiveert dit jaar de gebiedsaanpak. De aanpak levert schaalvoordeel op en een solide inbedding van mobiliteitsmanagement bij lokale bedrijven en partijen (zoals parkmanagers). Op deze manier kan het MKB ook aanhaken bij Twente Mobiel. Want ook bij deze bedrijven liggen volop kansen op het gebied van slimme mobiliteit.

Inmiddels zijn acht gebieden in Twente gestart om te komen tot een Twente Mobiel deal. Dit is een uitvoeringsplan met maatregelen om tot slimme mobiliteit te komen. Deze gebieden zijn geselecteerd op basis van een verkeerkundige en probleemanalyse. Maar ook op basis van de mate van energie in de gebieden. Accountmanager Arnold Helfrich neemt ons mee langs een aantal van deze gebieden.

Bedrijvenkring Bornsestraat Almelo
“In Almelo aan de Bornsestraat zijn we, samen met de parkmanager en een projectteam van werkgevers en medewerkers, via een aantal werksessies tot een gebiedsplan gekomen. Hierin zijn acht maatregelen uitgewerkt die akkoord zijn bevonden door het bestuur. We gaan nu details uitwerken in een business case en toetsen de plannen op kosteneffectiviteit”.

Gezondheidspark Hengelo
“Op het gezondheidspark in Hengelo hebben we zes betrokken partners (Laboratorium Microbiologie, Laboratorium Pathologie, Ambiq, Jarabee, Ziekenhuisgroep Twente en SHO). Bij iedere partner zijn opnieuw de kansen verkend voor slimme mobiliteit. En dan met name voor maatregelen die we gebiedsgewijs kunnen oppakken.”

Twentekanaal
“Op Twentekanaal werken bijna 10.000 mensen. De eerste stap die we nu gezet hebben is een onderzoek naar het mobiliteitsgedrag van medewerkers op Twentekanaal. Zij konden een online vragenlijst invullen. Het resultaat is 1.249 ingevulde vragenlijsten! De uitkomsten geven een goed en representatief beeld van het mobiliteitsprofiel van het bedrijventerrein. De uitkomsten maken we binnenkort bekend.”

Helfrich sluit af: “De planning is nu dat we komend jaar in alle acht gebieden tot zichtbare maatregelen op straat gaan komen! Samen met de bedrijven en parkmanagers.”

Menu