Uitnodiging Practical Knowledge Café Logistiek

Hoe kunnen verladers, vervoerders en overheden bijdragen aan bereikbaarheid, duurzaamheid en een betere economische performance? Waar liggen kansen voor slimmere logistiek? Hoe kunt u als ondernemer daar op inspelen?

Tijdens het Practical Knowledge Café Logistiek van het programma Beter Benutten komen betrokkenen vanuit het netwerk samen om onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren om de logistiek nog intelligenter te organiseren.

Datum:            20 juni 2017
Tijd:                 15.30 uur tot 18.30 uur
Locatie            Provinciehuis, Brabantlaan 1, Den Bosch

Programma
Tijdens het programma kijken we wat er de afgelopen maanden is gerealiseerd door het geven van best practices. Denk hierbij aan voorbeelden als goederenvervoer buiten de spits, modal shift, bundeling van goederen, samenwerking in de keten en slim plannen.

Meer informatie over het programma? Klik hier.

Aanmelden
Klik hier om u aan te melden.

Menu