Succesvol internationaal webinar door Twente Mobiel

Niet alleen in de regio en in het land doet Twente Mobiel aan kennisuitwisseling, ook in het buitenland wordt kennis en ervaring over mobiliteitsmanagement gedeeld. Tijdens een internationaal webinar gaf Rob Soeters, projectleider Twente Mobiel, vorige maand inzichten en praktische handvaten over gedragsbeïnvloeding bij mobiliteitsmanagement projecten. Met als titel: Behavioural change in (Mobility Management) practise.

In het webinar werd ingegaan op diverse methodieken van gedragsbeïnvloeding die hun oorsprong hebben in de marketingpsychologie. Veel van deze technieken zijn met succes ingezet bij diverse projecten die Twente Mobiel samen met haar partner-werkgevers heeft uitgevoerd. Zoals de e-fietspilot en het project bij zorginstelling Carintreggeland. De meeste aandacht ging naar concrete en praktische voorbeelden van gedragsbeïnvloeding. En de do’s and don’ts, zoals:

  • Trying different alternatives (proximity) is conversion to other behaviour
  • Storytelling (with details) sticks to the brain
  • Look for ambassadors to identify with
  • Concrete and tangible language (so nothing like: ‘we are going to save the world and we get rid of all the traffic jams’)
  • Simple statements which stick
  • Simple (and few) steps to get into action
  • Timing a ‘Trigger’ is crucial (are you open to be influenced)

Met aan het eind de nuance: ‘Bottom line, if your proposal is worthless, influencing behaviour doesn’t work (either)’

Het webinar is georganiseerd door Allinx. Een internationaal netwerk dat zich richt op kennisuitwisseling tussen mobiliteitsmanagement professionals. Voor diegene die bij dit netwerk is aangesloten, is het webinar terug te zien via deze link. Met 15 deelnemers uit 12 verschillende landen was het goed bezocht.

Menu