Schaalvoordeel en solide inbedding met gebiedsgewijze aanpak

Samen met alle partners streeft Twente Mobiel naar een vermindering van het onnodige autogebruik in de spits. Deze doelstelling wordt in de praktijk door de werkgevers gekoppeld aan hun eigen doelstellingen zoals: kostenbesparing, gezondheidsbevordering en duurzaamheid.
De focus is het afgelopen jaar verschoven van een bedrijfsaanpak naar een gebiedsgewijze aanpak. Alle 70 partners hebben maatregelen en acties ingezet om slimme mobiliteit te bevorderen.
Arnold Helfrich, accountadviseur bij Twente Mobiel: “We willen dat de partners zorgen voor olievlekwerking in de gebieden waar zij gevestigd zijn. Zo hebben we op het kennispark zes bedrijven die als partner bij ons zijn aangesloten. Daarom was een gebiedsaanpak hier een logische volgende stap. Zo’n gebiedsgewijze aanpak zorgt voor schaalvoordeel, solide inbedding bij lokale bedrijven en partijen zoals parkmanagers en geeft de kans aan het MKB om aan te haken.”
Voor acht gebieden wil Twente Mobiel tot een uitvoeringsplan slimme mobiliteit komen. Ook wel een Twente Mobiel Deal genoemd. Deze gebieden zijn geselecteerd op basis van een verkeerkundige en probleemanalyse, maar ook op basis van de mate van energie in de gebieden. Verschillende stappen worden doorlopen.
Stap 1: Stakeholders identificeren 
Helfrich: “In gebieden haken we aan bij bestaande processen, overleggen en de stakeholders. Dit doen we door een uitgebreide stakeholdersanalyse. Op het Kennispark zijn we de samenwerking aangegaan met het Stichting Kennispark Enschede. En op bijvoorbeeld de Bornsestraat werken we samen met de parkmanager van Bedrijvenkring Bornsestraat Almelo. Hij is de belangrijkste trekker van het gebiedsplan.”
Stap 2: Probleemanalyse en draagvlak 
Wanneer de stakeholders bekend, wordt de probleemanalyse aangescherpt en wordt getoetst of er draagvlak is voor een gebiedsplan. Dit is bijna compleet voor het Gezondheidspark in Hengelo, in Twentekanaal, bij de Bornsestraat en op het Kennispark.
Stap 3: Met de stakeholders koppeling maken met eigen doelstellingen
Wat willen we bereiken? Op het Kennispark staat innovatie centraal, op de Bornsestraat gaat het om het versterken van het verblijfsklimaat en op het Gezondsheidspark wordt gewerkt aan gezonde medewerkers.
Stap 4: Outline Twente Mobiel Deal/Business case
Op basis van een inventarisatie wordt samen met de bedrijven bepaald, en het liefst ook met de medewerkers, welke maatregelen voor het gebied interessant zijn. Hiervoor worden werksessies georganiseerd. Op het Kennispark is zelfs een online ideeënwedstrijd uitgezet wat vele ideeën heeft opgeleverd. De opgehaalde ideeën worden vervolgens uitgewerkt tot een uitvoeringsplan met businesscase. In Twentekanaal wordt nu besloten door het dagelijks bestuur of ze akkoord zijn met de opgestelde plannen.
Als het uitvoeringsplan gereed is doorloopt Twente Mobiel in stap 5 tot en met 8 nog de Implementatie, Monitoring en bijsturing en een Beheerplan waarmee de resultaten worden verankerd.
Helfrich sluit af: “De planning is dat we dit jaar al in twee gebieden in de uitvoering gaan zitten en dat we ons volgend jaar nog eens op minimaal vier tot zes gebieden gaan richten!”
Menu