Ruime meerderheid automobilisten op Twentekanaal ziet alternatief voor de auto

Belangenvereniging Bedrijvenpark Twentekanaal (BIT) heeft samen met Twente Mobiel onder medewerkers van Twentekanaal onderzoek naar het woon-werkverkeer gedaan. Gedurende 4 dagen werden de bedrijven bezocht door een enthousiast onderzoeksteam. 13 % van de 9.500 medewerkers heeft aan het onderzoek meegedaan.

Uit het onderzoek blijkt dat tweederde van de medewerkers met de auto naar het werk komt. Vooral omdat ze dat gemakkelijk vinden. Het aandeel van de fiets (22%) en het openbaar(1%) is hier lager dan gemiddeld in Twente (resp. 32% en 5%). 42% van de automobilisten woont minder dan 15 km van het werk. Driekwart van de medewerkers maakt nooit of sporadisch een zakelijke reis, hiervan rijdt 65% met de auto naar het werk.

Wanneer gevraagd naar het eventueel alternatief voor de auto, zegt 36% van alle automobilisten dat de (e-)fiets een alternatief is. 12% van de automobilisten geeft aan dat zij carpoolen een interessant alternatief vinden. En 8% van de automobilisten zegt wel met het OV te willen reizen. Het alternatief moet wel comfortabel, snel en veilig zijn.

Als 5% van de automobilisten een ander vervoermiddel gaat gebruiken, betekent dat voor Twentekanaal een jaarlijkse besparing van ruim 2,5 miljoen autokm’s. Mooie kansen op het gebied van bereikbaarheid, milieu en gezondheid. Op basis van de onderzoeksresultaten is BIT samen met Twente Mobiel bezig maatregelen te ontwikkelen die het reisgedrag van de medewerkers beïnvloeden. De komende maanden hoort u meer hierover.

Wilt u alle resultaten nalezen? Op de website van BIT vindt u een infographic van het onderzoek.

Menu