Practical Knowledge Café Logistiek

Hoe kunnen verladers, vervoerders en overheden bijdragen aan bereikbaarheid, duurzaamheid en een betere economische performance? Waar liggen kansen voor slimmere logistiek? Wat doen het Rijk en regionale overheden om dit te stimuleren? Hoe kunt u als ondernemer daarop inspelen? Tijdens dit Practical Knowledge Café van het programma Beter Benutten komen betrokkenen vanuit het netwerk samen om onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren om de logistiek nog intelligenter te organiseren.

Het Rijk, regio en bedrijfsleven werken in het programma Beter Benutten samen aan innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s in Nederland te verbeteren. Ieder café heeft zijn eigen thema en deze keer staat de logistieke sector centraal.

Sinds het vorige Practical Knowledge Café Logistiek in maart 2016 hebben het Rijk, regio’s, TLN, evofenedex en het bedrijfsleven veel praktische maatregelen in gang gezet. We kijken wat er sindsdien is gerealiseerd door middel van verschillende pitches van best practices. Denk hierbij aan voorbeelden als goederenvervoer buiten de spits, modal shift, bundeling van goederen, samenwerking in de keten en slim plannen.

Het programma Beter Benutten loopt tot eind 2017 en er zijn nog volop kansen voor het bedrijfsleven om met ondersteuning van Beter Benutten maatregelen in gang te zetten. De presentatie van Walther Ploos van Amstel en de diverse pitches zullen u informeren en enthousiasmeren om het logistieke proces verder te optimaliseren.

Hieronder een overzicht van de Best Practices:
• Nachtdistributie in eigen beheer door een Limburgs installatiebedrijf.
Door Mark Luikens (logistiek makelaar, Maastricht Bereikbaar).
• Een praktisch aanpak voor het inzetten van een nachtdistributienetwerk.
Door SLS.
• Vraag en aanbod van Logistieke Ontkoppelpunten: een moderne vorm van Truck – AirBnB.
Door Emile van Rijn (EVO) en Jaap Verkiel (TLN).
• Cross Care Logistics: een verrassende combinatie van zorglogistiek en maaltijddistributie.
Door Andries Melchers van Stichting Lucrum.
• Beter plannen met informatie over aankomsttijden met het open OpenTripModel.
Door Paul Swaak in samenwerking met Simacan.
• Minder verkeer door remote beheer: servicelogistiek op afstand.
Door Claas Brandjes van Kone.
• Buiten de spits plannen bouwlogistiek.
Door Reehorst Dordrecht / RET.
• Ervaringen en kansen voor multimodaal vervoer in Zuid-Oost Brabant.
Door Janneke Gramberg van Stichting BERZOB.
• Ervaring en kansen voor beter benutten van spoorvervoer in Brabant.
Door Ad Verhoeven, MCA Brabant.

We sluiten het café af met de uitreiking van de tussentijdse prijs van de Challenge van het project ‘Logistiek in Brabant’. Hebt u zelf een logistiek idee en wilt u ook een prijs winnen? Kijk dan snel op www.logistiekideebrabant.nl. Daarna is er tijd om na te praten en te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.

Klik hier om u aan te melden voor het Practical Knowledge Café.

Datum: Dinsdag 20 juni 2017
Tijd: 15.00-18.30 uur
Locatie: Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV ‘s-Hertogenbosch

Programma

15.00 uur: inloop.

15.30 uur: ontvangst door middagvoorzitter Jeroen de Veth, evofenedex.

15.35 uur: welkomstwoord – Guido Dierick, triolid bedrijfsleven, CEO NXP.

15.40 uur: programma Beter Benutten Logistiek – Arlette van Gilst, MT-lid programmadirectie Beter Benutten, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

15.50 uur: presentatie door Walther Ploos van Amstel, Lector Citylogistiek aan Hogeschool van Amsterdam – over kansen voor ondernemers om de last mile in de binnenstad slimmer te organiseren.

16.20 uur: pauze.

16.30 uur: best Practices-markt, deel I.

16.55 uur: best Practices-markt, deel II.

17.15 uur: uitreiking tussentijdse prijs Challenge Logistiek in Brabant.

17.30 uur: netwerkborrel tot 18.30 uur.

Beter Benutten

Menu