Pilot elektrische poolfietsen populair onder partners Twente Mobiel

12 januari 2016

Deelname aan de pilot e-poolfietsen verloopt zeer positief. Al 7 grote en kleine werkgevers, die als partner zijn aangesloten bij Twente Mobiel, maken gebruik van de meer dan 50 beschikbare e-fietsen.

Werknemers die de e-poolfiets uitproberen kunnen kijken of deze vervoerwijze aansluit bij hun belangen zoals minder reistijd, minder reiskosten en betere gezondheid. Kloppen hun vooroordelen wel of juist niet? Een tijdje de fiets gebruiken zonder je huidige vervoerskeuze te hoeven loslaten is, zo blijkt uit eerder acties, een effectieve manier om hierop antwoord te geven.

De e-fiets is definitief doorgebroken. Met name in het woon-werkverkeer neemt het bezit en gebruik gestaag toe.  Het idee dat de e-fiets alleen voor mensen op leeftijd bedoeld en geschikt is verdwijnt. Hippe fietsen, meer collega’s die op de e-fiets op het werk komen, het draagt allemaal bij aan de opmars.

De pilot loopt nog tot mei. Daarna worden de resultaten geïnventariseerd. De verwachting is dat de meerderheid een positieve ervaring zal hebben en de e-fiets veelal in het woon-werkverkeer zal blijven gebruiken. Mocht er binnen uw organisatie nog interesse zijn voor deze pilot, geef het dan aan ons door.

Menu