Onderwijs: groeiende interesse in fietsen

Onderwijsinstellingen zoals ROC van Twente zien de groeiende interesse in fietsen. Met name het gebruik van de elektrische fiets neemt de afgelopen periode een vogelvlucht. Als school speelt ook ROC van Twente daarop in.

Teammanager Martin de Munnik vertelt: ‘Wij zien een steeds groter wordende vraag naar fietstechnici. Op dit moment hebben we alleen een BBL opleiding waarin studenten werken en één dag in de week naar school gaan. Deze bieden we aan op niveau 2. Vanaf volgend schooljaar gaan we deze opleiding ook verdiepen en op niveau 3 aanbieden. In deze opleiding zal het onderhoud van de elektrische fiets een grotere rol gaan spelen. Ook gaan we een entreeopleiding (niveau 1) op het gebied van fietstechniek aanbieden.’

ROC van Twente ziet de verschuiving van autotechniek naar tweewieler techniek. ‘Landelijk is het beeld dat steeds meer mensen de fiets pakken’, aldus Martin de Munnik. ‘Het gaat dan met name om de elektrische fiets die wordt gebruikt voor het woon-werkverkeer. Fietsen leeft echt in onze regio’.

ROC van Twente springt daarop in door extra opleidingen aan te bieden op het gebied van tweewielertechniek. Samen met professionals uit het bedrijfsleven wordt extra lesmateriaal ontwikkeld. Hierbij ligt de focus op samen, innovatie en werken met eigentijdse technieken. Daarnaast worden er bedrijfsbezoeken en excursies georganiseerd voor zowel studenten als docenten op kennis en vaardigheden op te doen of aan te scherpen. Op de leslocatie is een speciaal lokaal ingericht met nieuwe materialen op het gebied van elektrische fietsen en het onderhouden hiervan.

‘We proberen het bedrijfsleven zoveel mogelijk te betrekken bij ons onderwijs. Samen met het bedrijfsleven zijn we ook een trainingsprogramma aan het ontwikkelen voor docenten. Deze trainingen worden straks gegeven bij en door de importeurs en toeleveranciers in de fietsbranche.

Menu