Nieuwe partners Twente Mobiel

Keypoint en Stadsbank Oost Nederland gaan een partnerschap aan met Twente Mobiel. Beide bedrijven tekenden hun Twente Mobiel Deal in november. Met Twente Mobiel gaan ze actief op zoek naar een kosteneffectieve aanpak voor het uitvoeren van mobiliteitsmanagementmaatregelen in hun bedrijf. De nieuwe partners kunnen met de deal werken aan thema’s als duurzaamheid en gezondheid van medewerkers én er zijn mogelijk kostenbesparingen te realiseren. Daarbij kunnen zij nu gebruik maken van het netwerk en expertise van bij Twente Mobiel en bij de andere aangesloten partners. Met de ondertekening door Keypoint en Stadsbank Oost Nederland komt het aantal partners van Twente Mobiel op 74.

Keypoint: kansen voor deelauto’s
Keypoint heeft voor haar 30 medewerkers al zeer moderne arbeidsvoorwaarden. Er wordt veel thuisgewerkt en bijna alle medewerkers reizen per trein of fiets naar kantoor. Voor zakelijke ritten moet nog wel een oplossing komen. Daarom gaan ze actief aan de slag met een elektrische deelauto. Het plan is om deze deelauto ook beschikbaar te stellen aan de buurbedrijven op het Kennispark, zodat de auto zo efficiënt mogelijk wordt ingezet.

Stadsbank Oost Nederland: moderne arbeidsvoorwaarden
Stadsbank Oost Nederland gaat actief aan de slag met moderniseren van haar arbeidsvoorwaarden op het gebied van mobiliteit. Veel van de 140 medewerkers komen uit de regio en er wordt ook veel gefietst onder de medewerkers. Verder is het belangrijk om te onderzoeken welke mogelijkheden er nog zijn om de parkeerdruk bij het kantoor te laten afnemen.

Ook partner worden?
Twente Mobiel helpt werkgevers bij hun mobiliteitsbeleid. Door het geven van advies, ondersteuning en samen realiseren van acties en projecten. Met elkaar wordt gestreefd naar een vermindering van het onnodig autogebruik in de spits. Twente Mobiel is onderdeel van provincie Overijssel en voert de werkgeversaanpak van het programma Beter Benutten uit. In dit programma werken rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. Meer informatie vind je hier.

Menu