Alle jaarlijkse reiskosten woonwerk in één overzicht

Hoeveel geld zijn medewerkers kwijt aan hun woon-werkverkeer? Met Pendle.nl is dit eenvoudig uit te rekenen. De tool laat de huidige reiskosten zien en vergelijkt dit met kosten van alternatieve vervoersmogelijkheden. Kunnen medewerkers geld besparen op hun woon-werkverkeer?

Pendle.nl geeft gebruikers een overzicht van hun kosten in het woon-werkverkeer. Voor medewerkers is het vaak lastig inschatten welke vervoerswijze van en naar het werk het goedkoopste is. Pendle.nl laat dit eenvoudig zien. De kosten van de auto kunnen met één of meerdere alternatieven (zoals openbaar vervoer, elektrische fiets, carpoolen) worden vergeleken. Medewerkers kunnen tot de conclusie komen dat een ander vervoersmiddel een flinke kostenbesparing kan opleveren.

Pendle.nl heeft een quickscan, die in vier simpele stappen al direct inzicht geeft in de reiskosten. Ook kunnen gebruikers kiezen voor een uitgebreide scan, die alle kosten berekent.

“Een unieke online tool”, legt projectleider René Teeuwen uit. “Bij bestaande hulpmiddelen wordt veelal uitgegaan van een vergelijking in reistijd, een kostenweergave per rit en/of een weergave van één vervoersmiddel. Pendle.nl gaat juist uit van de totale jaarlijkse kosten van verschillende vervoersmiddelen en de combinatie ervan.”

Pendle.nl is een initiatief van de twee Beter Benutten regio’s Twente Mobiel en Zwolle-Kampen. Binnen Beter Benutten, een programma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, zetten Rijk, regio en bedrijfsleven zich gezamenlijk in om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren.

Pendle.nl is de afgelopen twee maanden eerst als pilot uitgezet bij de partners van de twee Beter Benutten regio’s. Van de gebruikers die de survey hebben ingevuld geeft 44% aan dat Pendle.nl voor hen nieuwe informatie heeft opgeleverd. Daarnaast geeft 42% aan het voorgestelde alternatief een keertje te willen uitproberen.

Menu