Bedrijfsleven wil blijven inzetten op slim reizen slim werken

Het bedrijfsleven spreekt de duidelijke intentie uit om ook de komende jaren door te gaan met de inzet op slim reizen en slim werken, met als doel het stimuleren van de economie door het verder terugdringen van files en vertragingen. Dat hebben de CEO’s Beter Benutten uit de twaalf deelnemende regio’s op een Ronde Tafel bijeenkomst verklaard. De slotverklaring is overhandigd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Melanie Schultz van Haegen.

De afgelopen jaren zijn binnen het programma tastbare resultaten bereikt waarop de betrokken partijen met trots terugkijken, zoals de projecten met werkgevers en instellingen (Deltion fietsen, pilots mobiliteitsbudgetten, Slim Reizen Stedendriehoek, fietsactie Twente, IJmond Bereikbaar), innovaties in mobiliteit (Spookfiles A58, de Rotterdamse Marktplaats voor Mobiliteit, U15 carbon footprints), de gebieds- en branchegerichte benaderingen (VertragingsVrij 2020 Metropool Amsterdam, Groningen Bereikbaar, Leeuwarden Vrij –Baan, logistieke efficiency Haaglanden) en het voorkomen van hinder bij grootschalige werkzaamheden (A2 tunnel in Maastricht).

Allemaal projecten waarin overheden, werkgevers, onderwijsinstellingen, publiekstrekkers en vervoerders samen aan de lat zijn gaan staan om zich in te zetten voor bereikbaarheid. Door vrijwillig samen te werken hebben werkgevers en overheden kosteneffectieve acties tot stand gebracht.

In de samenwerking van het programma Beter Benutten laten werkgevers zien dat zij als koplopers duidelijk hun verantwoordelijkheid hebben genomen voor een regionaal en regio-overstijgend strategisch belang van de Nederlandse economie: bereikbaarheid.

Ambities

De klus is echter nog niet geklaard. Gedragsverandering kost tijd. Het is zaak om de ingezette lijn door te zetten. Voor de diverse regionaal betrokken partijen (individuele werkgevers, ondernemersverenigingen, logistieke sector, koepelorganisaties, onderwijsinstellingen, publiekstrekkers en de lokale en regionale overheden) is cruciaal dat hierbij de met succes opgebouwde publiek-private samenwerking in de verbinding tussen landelijk en regionaal werkveld en de daarbij behorende (financiële) ondersteuning wordt voortgezet. Daarom formuleren de CEO’s negen ambities om samen met de overheid de komende jaren te blijven investeren in deze samenwerking gericht op infrastructuur én op gedragsverandering, waaronder:

 • kennis- en ervaringsuitwisseling over (duurzame) mobiliteit met een concreet aanbod aan projecten, zowel binnen de regio als regio-overstijgend;
 • innovatieve oplossingen (ICT en MaaS);
 • een integrale en gedragen visie op bereikbaarheid en (duurzame) mobiliteit met als brede doelstelling niet alleen filereductie, maar ook duurzaamheid, CO₂ reductie, kostenefficiency en vitaliteit van medewerkers.

Beter Benutten

In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. De nadruk ligt vooral op maatregelen die reizigers in staat stellen op een slimme manier, filevrij en snel op de plek van bestemming te komen. Het programma wordt in elke regio aangestuurd en gestimuleerd door een bestuurlijk trio. Dit trio bestaat uit de minister van Infrastructuur en Milieu, een gecommitteerde regionale bestuurder en een aansprekende CEO als vertegenwoordiger van de werkgevers. Op 5 juli waren deze CEO’s in een Ronde Tafel bijeenkomst samen met de minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Melanie Schultz van Haegen, bijeen in het Airborne Siemens FieldLab & Experience Center in Den Haag.

Het programma Beter Benutten kent de volgende regio’s:

 • Regio Amsterdam
 • Regio Arnhem-Nijmegen
 • Regio Brabant
 • Regio Groningen-Assen
 • Regio Haaglanden
 • Regio Leeuwarden
 • Regio Maastricht
 • Regio Midden Nederland
 • Regio Rotterdam
 • Regio Stedendriehoek
 • Regio Twente
 • Regio Zwolle Kampen
Menu