Barbara Oerbekke verlaat team Twente Mobiel

Barbara is als communicatieadviseur sinds 2010 betrokken bij Twente Mobiel. Samen met ondergetekende stond zij aan de basis van het inrichten en uitbouwen van zowel de huisstijl als de  communicatie rond een groot aantal projecten en acties. Bij het uitbreiden van de acties, het team en de overgang van het opdrachtgeverschap van Regio Twente naar provincie Overijssel lag haar focus de afgelopen twee jaar meer op de strategie, corporate communicatie en de link met provincie Overijssel.

Barbara, die in dienst is bij de provincie, wil nu al haar aandacht aan de projecten binnen de provincie kunnen geven. Zoals ze in Twente zeggen: “D’r is ’n tied van komm’n, en d’r is ’n tied van goan”. Voor Barbara geldt nu: “De tied van goan is noe komm’n”.

Met haar inbreng, kennis en enthousiasme heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de successen van de acties van Twente Mobiel die we samen met de werkgevers hebben uitgerold.
Als team kijken we terug op een hele prettige en effectieve samenwerking.

Barbara zal eind maart haar taken overdragen aan Marc Slagter die haar functie zal overnemen. In een volgende nieuwsbrief zal hij zich verder voorstellen.

Rob Soeters,
Projectleider Twente Mobiel

Menu