Aantal partners van Twente Mobiel in de lift

Huuskes en Actronics gaan een partnerschap aan met Twente Mobiel. Met Twente Mobiel gaan ze actief op zoek naar een kosteneffectieve aanpak voor het uitvoeren van mobiliteitsmanagementmaatregelen in hun bedrijf. Als partner van Twente Mobiel kunnen beide bedrijven werken aan thema’s als duurzaamheid en gezondheid van medewerkers én kunnen ze mogelijk kostenbesparingen realiseren. Daarbij kunnen zij nu gebruik maken van het netwerk en expertise van Twente Mobiel en bij de andere aangesloten partners. Met de ondertekening komt het aantal partners van Twente Mobiel op ruim 100.

Huuskes: doorpakken op duurzaamheid
Met twee vestigingen en ruim 600 medewerkers zet Huuskes volop in op duurzaamheid. Het nieuwe distributiecentrum op Kennispark Twente heeft zelfs een BREEAM certificaat, het hoogst haalbare duurzaamheidscertificaat voor gebouwen. Samen met Twente Mobiel wordt er nu een mobiliteitsscan opgesteld om de overige kansen in beeld te krijgen.

Actronics: doorpakken op fietsstimulering
Actronics is fanatiek deelnemer van Fietsmaatjes. Dit succesvolle project heeft een impuls gegeven aan het fietsgebruik binnen het bedrijf. Het plan is om samen met Twente Mobiel aan de slag te gaan en dit hoge fietsgebruik vast te houden en mogelijk nog uit te breiden.

Ook partner worden?
Twente Mobiel helpt werkgevers bij hun mobiliteitsbeleid. Door het geven van advies, ondersteuning en samen realiseren van acties en projecten. Met elkaar wordt gestreefd naar een vermindering van het onnodig autogebruik in de spits. Twente Mobiel is onderdeel van provincie Overijssel en voert de werkgeversaanpak van het programma Beter Benutten uit. In dit programma werken rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. Meer informatie vind u hier.

Menu