25 MKB-leden willen aan de slag met slimme mobiliteit

Tijdens de op 19 januari gehouden nieuwjaarsbijeenkomst van MKB Twente hebben Wouter van der Kley (MKB Twente) en Rob Soeters (Twente Mobiel) de eerste uitkomsten van het gezamenlijke onderzoek gepresenteerd. Het onderzoek werd gehouden onder de MKB-leden om inzicht te krijgen in de mobiliteitswensen en -behoeften. Zo’n 120 leden hebben meegewerkt aan het onderzoek en hebben informatie gegeven over het reisgedrag van hun medewerkers. Bovendien zijn de MKB’ers geïnformeerd over voorbeelden van acties op het gebied van fietsstimulering, carpoolen en thuiswerken. Doel was om helder te krijgen wat we de MKB bedrijven kunnen bieden.

De reacties van de bedrijven komen uit de gehele regio. Een groot deel van de werkgevers hebben de mobiliteit van hun medewerkers zowel praktisch als arbeidsvoorwaardelijk op orde. Vooral bij de kleinere bedrijven gaat dit al vaak vanzelf en zijn er geen uitgebreide arbeidsvoorwaarden op het gebied van mobiliteit.

Opvallende uitkomsten uit onderzoek
Op de Nieuwjaarsbijeenkomst werden een aantal opvallende onderzoeksuitkomsten gedeeld. Wat viel op bij de deelnemende MKB-bedrijven?

  • De gezondheidssector is met 7,7% de grootste groep, na zakelijke dienstverlening.
  • Ruim 40% van de ZZP-ers werkt vanuit huis.
  • Bijna 60% komt met de auto naar het werk.
  • Een kwart pakt de (elektrische) fiets.
  • 70% krijgt een vergoeding voor het woon-werk verkeer of (bijdrage voor) een fiets.
  • Bereikbaarheid staat op plek vier van onderwerpen die binnen het MKB spelen.
  • Belangrijker zijn nog gezondheid, duurzaamheid en kostenbesparing!
  • Een derde van de ondernemers ervaart bereikbaarheidsproblemen (17,5% parkeren, 14% kosten en vergoedingen en 9,1% bereikbaarheid en anders).
  • Meerdere, met name grotere bedrijven, zien toegevoegde waarde in de mobiliteitsvraagbaak Tim (zie www.timreist.nl).

Hoe verder?
Er is met name veel interesse om medewerkers een e-fiets te laten uitproberen en/of een mobiliteitsscan te laten uitvoeren. Met deze bedrijven nemen MKB Twente en Twente Mobiel contact op en worden plannen gemaakt voor de volgende stap.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het MKB-onderzoek? Neem dan contact op met Rob Soeters via soeters@twentemobiel.nl.

Menu