Negatieve gevolgen van thuiswerken? Dit kunt u als werkgever doen!

Een aantal maanden geleden hebben wij een artikel geplaatst van PWC over de positieve effecten van thuiswerken. Nu, maanden later, heeft PWC een nieuw onderzoek gepubliceerd over de negatieve gevolgen van thuiswerken. In dit artikel lichten wij het onderzoek uit! Maar, u leest ook de oplossingen hoe u kunt anticiperen op deze negatieve effecten. Ook leest u hoe wij u kunnen helpen met de toekomst van thuiswerken. Vanaf december kunt u namelijk vrijblijvend hulp krijgen met het opstellen van een duurzaam thuiswerkplan. Dit is een thuiswerkplan op maat, helemaal afgestemd op uw organisatie en voor uw medewerkers. Dit is speciaal voor werkgevers in regio Twente.

Thuiswerken kan ‘zachte’ organisatieaspecten negatief beïnvloeden

Bij veel organisaties in Twente  werkt een aanzienlijk deel van de medewerkers deels of helemaal thuis in verband met de coronacrisis. Omdat dit, mede dankzij een slimme digitale infrastructuur, goed verloopt, denken veel bedrijven serieus na over permanente veranderingen in de manier van werken.

Het onderzoek ‘The costs and benefits of working from home, part II’ laat zien dat daar risico’s aan vastzitten, die vooral betrekking hebben op de zachte kant van de organisatie: ze zijn niet direct zichtbaar, minder tastbaar en moeilijker te kwantificeren. Bovendien zijn de effecten van thuiswerken op zaken als innovatie, productiviteit en het welzijn van medewerkers pas op langere termijn zichtbaar. Daarbij geldt tevens dat deze effecten langdurig kunnen zijn.

Negatieve effecten thuiswerken?

Minder samenwerken, lagere betrokkenheid, isolatie en stress zorgen voor negatief effect bij thuiswerken. Als alle medewerkers (de beroepen die thuis kunnen werken), ook na de coronacrisis een dag extra vanuit huis gaan werken, kan dat op lange termijn leiden tot extra kosten voor hun werkgevers. Dus ook voor u.

Belangrijkste conclusies uit dit onderzoek

De kosten van lang thuiswerken komen terecht bij de werkgevers.

 • Als alle medewerkers (bij beroepen die dat kunnen), per week een dag extra thuiswerken, kan dat op lange termijn tot een kostenstijging leiden van 375 miljoen tot anderhalf miljard euro.
 • Deze kosten worden veroorzaakt door de effecten van minder samenwerken, een lagere betrokkenheid bij de organisatie en isolatie en stress.
 • De kosten doen zich voor op lange termijn en komen terecht bij de werkgevers.
 • Samenwerken met collega’s gebeurt ook vanuit huis, maar onderzoek laat zien dat de meest effectieve samenwerking ontstaat op (fysieke) plekken die het uitwisselen van ideeën stimuleren. Bovendien ontbreekt bij thuiswerken de ‘toevallige ontmoeting’ die leidt tot nieuwe ideeën. Op lange termijn gaat dit ten koste van innovatie en productiviteit. De totale kosten kunnen hiervan oplopen van 200 tot 800 miljoen euro.

Hoger verloop, hoger ziekteverzuim en lagere productiviteit

 • Een verminderde betrokkenheid van medewerkers verzwakt de organisatiecultuur. De lange termijneffecten hiervan zijn een hoger verloop, een hoger ziekteverzuim en een lagere productiviteit. De kosten kunnen hiervan kunnen oplopen van 125 tot 500 miljoen euro.
 • Meer thuiswerken leidt tot meer isolatie en meer stress en een groter risico op burn-outs. De kosten hiervan bedragen tussen de 50 en de 200 miljoen euro.
 • Er is een kantelpunt in de betrokkenheid van medewerkers. Onderzoek wijst uit dat wanneer zij langer dan drie dagen per week thuiswerken, de betrokkenheid omlaag gaat.
 • De grootste impact is waarschijnlijk te wijten aan productiviteitsverlies, dat wordt veroorzaakt door minder innovatie en hoger ziekteverzuim onder medewerkers.

De kosten kunnen oplopen van 375 miljoen tot anderhalf miljard euro. Dit is erg veel geld! Wist u dat u als werkgever maatregelen kunt nemen om de risico’s van thuiswerken, en dus de kosten, te verminderen?

Zo kunt u anticiperen

Er zijn nieuwe uitdagingen die ontstaan door thuiswerken. Het vraagt een nieuwe vorm van leiding geven. Zo moet u virtuele teams managen en ook op de hoogte zijn van gezinssituaties van medewerkers. Het creëren van een duurzaam arbeidspotentieel is voldoende veerkrachtig om vanuit huis te werken.

Het is voor u zeer belangrijk om het volgende doel te stellen: verminder de risico’s van thuiswerken en de negatieve impact hiervan. Zoals de negatieve impact op samenwerking, de cultuur van uw organisatie en stress door isolatie.

Om deze negatieve impact te verminderen, is het belangrijk om de focus op de negatieve effecten (minder productiviteit, meer ziekteverzuim, meer burn-outs en meer personeelsverloop) te verschuiven naar de mogelijkheden.

Want er zijn oplossingen! Focus op: een effectieve samenwerking, betrokkenheid met uw medewerkers en het welzijn van uw medewerkers. Zoals het PWC-onderzoek heeft uitgewezen, zullen de negatieve effecten juist verbeteren door te focussen op het verbeteren van deze oplossingen. Hiervoor is goede leiderschap van u als werkgevers essentieel.

Hoe focus ik op oplossingen?

U kunt op verschillende manieren focussen op de oplossingen.

Voor werkgevers en managers zijn deze aspecten belangrijk:

 • Leid de weg en geef het juiste voorbeeld, ‘practice what you preach’;
 • Kies de juiste leiderschapsstijl om uw medewerkers te begeleiden;
 • Investeer in een goed functionerend leiderschapsteam / management.
 • Betrek uw medewerkers. Wat zijn hun behoeften en ideeën om de situatie te verbeteren.

Hoe verbetert u de betrokkenheid en welzijn van uw medewerkers?
Denk aan de volgende punten om de betrokkenheid en welzijn van uw medewerkers te verbeteren:

 • Werk niet meer dan drie dagen vanuit huis. Dit zal leiden tot isolatie en minder betrokkenheid;
 • Zet mensen op de juiste positie en geeft ze de rol die bij hun past, zodat zij sneller groeien en slagen in uw organisatie;
 • Blijf in contact met uw mensen, weet hoe zij zich voelen en wat ze nodig hebben. Bel bijvoorbeeld spontaan op om te vragen hoe het gaat of bedank medewerkers voor hun inzet;
 • Investeer in initiatieven die de betrokkenheid met medewerkers verbetert. Beloon medewerkers voor hun prestaties, besteed aandacht aan teambuilding in de vorm van een virtuele pubquiz of digitale borrel.
 • Communiceer. Over het beleid en het waarom van bepaalde keuzes.

In een digitale omgeving is samenwerking minder effectief. Denk aan de volgende initiatieven om een effectieve samenwerking te verbeteren in een digitale omgeving:

 • Investeer in het ontwerpen van digitale processen en gebruik technologie om effectief samen te werken;
 • Vind het juiste balans tussen uw kantoor, co-werkplekken en thuiswerkplekken dat het beste past bij uw medewerkers.

Hoewel wij de aspecten benoemen die nodig zijn voor de toekomst van thuiswerken, is er geen oplossing die bij alle organisaties past, omdat niet alle organisaties hetzelfde zijn. Cultuur tussen organisaties verschilt, behoeften van medewerkers verschillen. En de uitvoer van het werk verschilt, zelfs per afdeling of team. Het is daarom belangrijk om te weten wat de behoeften van uw medewerkers zijn. Dit kan worden geregeld door regelmatig (bijvoorbeeld via enquêtes) de behoeften van de medewerkers te monitoren. Aan de hand van de uitkomst kunt u actie ondernemen om in de behoefte van de medewerkers te voorzien en te bepalen wat de speerpunten zijn voor de komende periode. Timing is erg belangrijk, wacht niet te lang om actie te ondernemen. En communiceer wat u gaat u doen. Anders geloven medewerkers niet dat ze worden gehoord.

Let op!

Wij hebben een maximaal budget beschikbaar gesteld voor de thuiswerkplannen, dus het aantal is beperkt. Mis het niet en vraag alvast hieronder uw thuiswerkplan aan.

Wij helpen u graag (thuis) op weg!

Hoe nu verder?

Twente Mobiel biedt werkgevers vanaf 50 medewerkers gratis thuiswerkplannen aan. Dit is gratis ondersteuning door een extern bureau naar eigen keuze bij het op maat opstellen van een duurzaam thuiswerkplan. Speciaal voor u en uw medewerkers.

Want, u heeft waarschijnlijk veel vragen over de toekomst van thuiswerken. Medewerkers die thuiswerken, gemotiveerd en betrokken houden: hoe doe ik dat? Moet ik nu een thuiswerkvergoeding geven? Mag ik reiskostenvergoeding stopzetten? Vanaf begin december kunt u onze hulp inschakelen voor het Thuiswerkplan.

Menu