Subsidie voor thuiswerkbeleid tijdens én na corona

De Voucherregeling Thuiswerkplan staat nu bijna een halfjaar open voor werkgevers in Overijssel. Deze subsidie is voor werkgevers met minimaal 50 medewerkers die medewerkers ook na corona willen laten thuiswerken. Op dit moment hebben 28 organisaties een beroep op de subsidie gedaan. Het gaat om uiteenlopende organisaties, denk aan: de bouwsector, bankensector, gemeenten, productie, zorg, elektronica, consultancy.

Wilt ook u externe ondersteuning bij het opstellen van een thuiswerkplan? Het subsidieplafond is nog niet bereikt. Geïnteresseerd? Vraag vandaag nog subsidie aan.

Thuiswerkbeleid tijdens én na corona

Vrij snel na het begin van de coronacrisis was bij veel organisaties thuiswerken goed mogelijk. Zeker voor kantoorfuncties. Ook bij bedrijven waar het eerder niet mogelijk was. Inmiddels zijn veel werkgevers in Overijssel van plan ook na de coronacrisis thuiswerken structureel mogelijk te maken. Daarom is het zaak om juist nu het thuiswerkbeleid goed te regelen.

Thuiswerken vraagt om goede afspraken. Natuurlijk werkt thuiswerken voor een groot deel op vertrouwen. Maar om misverstanden te voorkomen en zaken structureel goed te regelen, kunt u afspraken vastleggen in uw post corona thuiswerkplan of TPOW-beleid (Tijd- en Plaats Onafhankelijk Werken).

Relevante aandachtspunten 

Breng daarom in kaart welke ondersteuning uw medewerkers nodig hebben, zodat zij ook op de lange termijn efficiënt en gezond thuis kunnen werken. Wat moet worden geregeld? Welke afspraken en welke ondersteuning hebben zij nodig? In uw thuiswerkplan maakt u voor een aantal zaken afspraken. Denk aan:

 • Facilitaire zaken
 • Arboregels voor de thuiswerkplek
 • Thuiswerkovereenkomst
 • Relevante wetgeving
 • Bereikbaarheid
 • Cyberveiligheid
 • Privacy en controle,
 • Thuiswerkvergoedingen 
 • Leidinggeven 
 • Instemmingsrecht medezeggenschap

Opstellen thuiswerkplan

Heeft u ondersteuning nodig bij het invulling geven aan deze zaken? Vraag dan de subsidie aan. Met de subsidie Voucherregeling Thuiswerkplan huurt u een externe adviseur in die dit thuiswerkplan met u opstelt. U kiest zelf de externe adviseur. 

De subsidie is een vast bedrag van:

 • € 3.000,- voor werkgevers met 50 tot en met 99 werknemers;
 • € 3.500,- voor werkgevers met 100 tot en met 249 werknemers;
 • € 4.000,- voor werkgevers met 250 of meer werknemers.

Bedragen excl. BTW, werkgevers betalen externe deskundigen inclusief BTW en kunnen de BTW later met de belastingdienst verrekenen. Vraag de subsidie vandaag nog aan. OP=OP.

Menu