Reiskostenvergoeding tijdens corona? Hoe werkt dat?

Reiskostenvergoeding tijdens coronacrisis

Reiskostenvergoeding tijdens coronacrisis? Moet u uw werknemers nog reiskosten betalen? Welke regelingen zijn er volgens de Belastingdienst? Hoe dat zit leest u hier.

Als medewerkers tijdens deze coronacrisis thuiswerken en niet naar het werk reizen, dan hoeft u als werkgever geen reiskosten te vergoeden. Uw medewerkers krijgen dan dus géén reiskostenvergoeding meer.

Krijgt uw medewerker een vaste reiskostenvergoeding? Dan geldt er een bijzondere regel bij langdurige afwezigheid. Als werkgever mag u dan tijdens maximaal 6 aaneensluitende weken de vaste vergoeding doorbetalen. Als een werkgever verwacht dat de medewerker langdurig afwezig is, dan mag hij de vaste onbelaste reiskostenvergoeding nog uitbetalen tijdens de lopende en de eerstvolgende kalendermaand. Komt de medewerker weer naar het werk, dan mag de werkgever pas weer reiskostenvergoeding betalen vanaf de maand ná de maand waarin de medewerker weer gaat werken.

De Staatssecretaris van Financiën heeft vanwege de bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis besloten deze fiscale regeling tijdelijk te versoepelen.

Voor veel medewerkers leidt de coronacrisis tot een verandering van hun reispatroon en daarmee de kosten van vervoer. Die verandering kan ertoe leiden dat een werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen.

Zolang dit tijdelijke besluit van kracht is, hoeft een verandering in het reisgedrag van een medewerker niet direct gevolgen te hebben voor de vaste reiskostenvergoeding. De werkgever kan deze blijven goedkeuren, ook ingeval een vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie. Dit betekent dat de werkgever voor deze coronaperiode mag blijven uitgaan van de aangenomen feiten waarop de reiskostenvergoeding is gebaseerd.

Lees meer informatie over reiskostenvergoeding in de Handboek Loonheffingen 2020 van de Belastingdienst. Zie ook: 21.1.2 in Handboek Loonheffingen 2020

Menu