Samenwerkingsverklaring Twente Mobiel

Samen werken aan veilige, slimme en duurzame mobiliteit

De provincie wil Overijssel bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden. Daarom zetten we in op minder CO2 uitstoot door het verkeer, spreiden van mobiliteit en minder verkeersslachtoffers. Samenwerking met het bedrijfsleven, gemeenten, werkgevers- en belangenorganisaties is daarbij van groot belang.

Twente Mobiel & Regio Zwolle Mobiel, projectorganisaties van de provincie Overijssel, zetten zich samen met hun partners in voor veilige, slimme en duurzame mobiliteit. Vanuit het duurzaam mobiliteitsprotocol worden werkgevers handvatten aangereikt om werknemers anders te laten reizen zodat er minder CO2 uitstoot, files en verkeersonveiligheid wordt bereikt. Inzet van gedrag beïnvloedende interventies dragen er aan bij dat zowel werkgevers als werknemers worden gestimuleerd om bewust anders te gaan reizen.

Onder invloed van de huidige Covid-19 situatie wordt er meer (flexibel) thuis gewerkt en wordt werktijd en reistijd meer gespreid. Door het spreiden vermindert het autogebruik in de spits en als gevolg van het thuiswerken en de keuze voor andere vervoerwijzen, vermindert de CO2 uitstoot.

Dit willen we in Overijssel graag vasthouden, we hebben nu samen de kans om het reisgedrag van werknemers veiliger, slimmer en duurzamer te maken!

Wilt u en uw organisatie ook aan de slag met flexibel werken en slim reizen, onderteken dan deze overeenkomst!

U ontvangt een uitgebreide analyse, een vrijblijvend advies en de mogelijkheid om één of meerdere interventies binnen uw organisatie in te zetten.


  Overeenkomst flexibel werken en slim en veilig reizen

  Ik ga samen met mijn werknemers aan de slag om flexibel (thuis)werken en slim en veilig reizen vorm te geven;

  Ik wijs binnen mijn organisatie een contact persoon aan die benaderd kan worden om deze samenwerking verder vorm te geven;

  Kennis en ervaring op het gebied van flexibel (thuis) werken en slim en veilig reizen zal ik actief delen met andere partners;

  Mijn bedrijfslogo mag vermeld worden op de site van Twente Mobiel.

   Uw gegevens   Over de organisatie


   Ik weet dat deze website mijn informatie opslaat, zodat Twente Mobiel contact met mij kan opnemen.

   Ook interessant voor uw organisatie?

   Voucherregeling thuiswerkplan

   Voucherregeling Thuiswerkplan

   Vraag direct een thuiswerkvoucher aan voor uw subsidie. Een aanvraag indienen is snel en eenvoudig en kost max. 2 minuten van uw tijd. De voucher zorgt voor een subsidie, deskundige en een gedegen plan om een nieuwe toekomst te creëren voor het thuiswerken.

   Duurzaam Mobiliteitsprotocol Twente

   Duurzaam Mobiliteitsprotocol

   De wereld is blijvend veranderd en daar hoort ook een nieuwe manier van werken en reizen bij. Hoe richt u uw mobiliteitsbeleid zo duurzaam, flexibel en gezond mogelijk in? In dit ‘stappenplan’ vindt u diverse handvatten, nuttige informatie en praktische tips.

   Partners

   Overheid

   Dienst Justitiële Inrichtingen

   Gemeente

   Gemeente Almelo
   Gemeente Borne

   Bedrijven

   Hegeman Bouw en Infra
   Ten Cate
   Global Talk
   Enerpac
   Aannemingsmaatschappij Hegeman
   CSG het Noordik
   de Posten
   Löwik Installatietechniek
   Sensata Technologies
   Polaroid Originals
   Urenco
   Het Zand
   Nouryon
   Menu