Over Twente Mobiel

Twente Mobiel is onderdeel van de provincie Overijssel. Samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt de provincie in de regio Twente samen onder de naam Twente Mobiel.

Twente Mobiel helpt werkgevers bij hun mobiliteitsbeleid om te werken aan minder auto’s in de spits en de reductie van CO2. Wij geven werkgevers deskundig advies en ondersteunen bij het realiseren van acties en projecten. Samen met u streven wij naar slimme en duurzame mobiliteit in de regio.

Wat doet Twente Mobiel?

  • Twente Mobiel initieert: We helpen werkgevers om hun mobiliteit te verbeteren door het uitvoeren van acties en projecten.
  • Twente Mobiel promoot: We laten werkgevers met succesvolle en concrete acties zien dat ze winst kunnen halen met een effectief mobiliteitsmanagement.
  • Twente Mobiel faciliteert: We faciliteren werkgevers bij de invulling van hun mobiliteitsbeleid door samen acties en projecten op te zetten.

Partner worden van Twente Mobiel

Als werkgever in de regio Twente kunt u partner worden van Twente Mobiel. Samen leggen we de ambities en afspraken vast. Wat doen wij als Twente Mobiel en wat doet u als werkgever?

Werken aan mobiliteit levert winst op, voor uw organisatie en voor uw medewerkers. Door samen te werken als partners dragen we bij aan slimme en duurzame mobiliteit in de regio. En u sluit zich meteen aan bij een interessant netwerk van ruim 100 werkgevers.

René Teeuwen – Mobiliteitsadviseur

Gedreven, zeer creatief en doelgericht. Voor ieder probleem zijn er meerdere oplossingen. Daag me maar uit.

Hoe reis ik zelf:
Trein en bus zijn heerlijk in stedelijke gebieden en de fiets voor de kortere afstanden. De auto daar waar het niet anders kan.

Neem contact op:
Mail via r.teeuwen@overijssel.nl

Marco Wigbers – Mobiliteitsadviseur

Ik ondersteun werkgevers met hun mobiliteitsbeleid en strategische vraagstukken. Ik zet de huidige feiten op een rij en adviseer aan de hand van inspirerende voorbeelden hoe het anders kan.

 

Neem contact op:
Mail via MAF.Wigbers@overijssel.nl

Arnold Helfrich – Mobiliteitsadviseur

Creatief, betrokken en actiegericht zijn mijn kenmerken. Ik stop graag een dosis energie in jouw vraagstuk.

Hoe reis ik zelf:
Ik verplaats me het liefst te voet met mijn ‘barefoot’ schoenen.

Neem contact op:
Mail via a.helfrich@overijssel.nl

Kim Ruijs – Verkeerspsycholoog

Wil je weten hoe je het reisgedrag van jouw medewerkers/collega’s kan veranderen? Als verkeerspsycholoog vertel ik je graag welke beïnvloedingstechnieken je kan inzetten.

Hoe reis ik zelf:
Als het kan, verplaats ik me het liefst op de fiets voor mijn woon-werkverkeer. Tas in mijn fietskrat en gaan!

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel stimuleert en ondersteunt ondernemers en inwoners om te investeren in veilige, duurzame en slimme manieren van reizen en het vervoeren van goederen. Op die manier blijft het vervoer van personen en goederen over weg, water en spoor in Overijssel in beweging. Overijssel blijft zo aantrekkelijk om in te ondernemen, werken, wonen en recreëren. De provincie zet actief in op meer en duurzaam openbaar vervoer en stimuleert fietsgebruik door de aanleg van voldoende voorzieningen.

Stuurgroep

Twente Mobiel heeft regelmatig afstemming met en legt verantwoording af aan de stuurgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven en overheid. Voorzitter van de stuurgroep is Johan Coes, wethouder verkeer en vervoer bij de gemeente Wierden. De stuurgroep stelt zich hier graag aan u voor.

Stuurgroep
Menu