Subsidie Slimme en Duurzame Mobiliteit

Bereikbaarheid in Twente

Provincie Overijssel voert een actief subsidiebeleid. Zo ook op het gebied van mobiliteit en CO2 vermindering. Voor 2020 is er voor de regio’s Twente en regio Zwolle weer een aantrekkelijk budget beschikbaar. Met deze subsidie kunnen organisaties en instellingen een eenmalige investering of bijdrage in de kosten krijgen voor activiteiten op het gebied van spitsmijding én CO2-reductie in de provincie Overijssel.

Doel van de subsidie
Met een subsidie vanuit Twente Mobiel kunnen organisaties en instellingen een eenmalige investering of bijdrage in de kosten krijgen. Deze subsidie geldt voor activiteiten op het gebied van spitsmijding én CO2-reductie in de provincie Overijssel.

  • Spitsmijding: zorgen dat een auto op werkdagen uit de spits blijft door met een ander vervoermiddel te reizen, op een ander tijdstip te reizen of niet te reizen. De ochtendspits is tussen 7.00 en 9.00 uur. De avondspits is tussen 16.00 en 18.00 uur.
  • CO2-reductie: het verminderen van CO2 door middel van minder reizen, schoner reizen, niet reizen of anders reizen.
De aanvrager:
  • is geen natuurlijk persoon;
  • is gevestigd in Overijssel maar niet in de gemeente Deventer;
    kan na het project overgaan tot structurele maatregelen op het gebied van spitsmijding én CO2-reductie.De activiteiten:

De activiteiten:

  • hebben als doel spitsmijding en CO2-reductie
  • zijn gericht op verkeersdeelnemers. Bijvoorbeeld werknemers, bezoekers of scholieren van een vestiging in Overijssel.
  • het project moet afgerond zijn binnen twaalf maanden na datum van de subsidieverlening.

Maximale bijdrage en beschikbaar budget
Deze subsidieregeling valt onder de algemene de-minimisverordening. De subsidie is maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een minimum van € 500,- en een maximum van € 50.000,- per aanvraag, waarbij de subsidie voor voorbereidings- en administratiekosten maximaal 15% van de totale subsidie bedraagt.

Het subsidieplafond voor 2020 is € 250.000,-, waarvan:

€ 100.000,- voor Twente;
€ 150.000,- voor West Overijssel.
Vraag dus snel uw subsidie aan! Wilt u meer informatie over deze subsidie en ondersteuning bij het aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Let op!
Aanvragers uit de gemeente Deventer kunnen deze subsidie niet aanvragen. Zij hebben mobiliteitsmogelijkheden binnen de Cleantech Regio. Meer informatie daarover is te vinden op https://slimschoonreizen.nl/slim-ondernemen.

Gerelateerd

Menu