Landelijk reizigersonderzoek 2019 Ministerie van I&W

Reizigers_Station

Monitoren effecten beleidsmaatregelen op reisgedrag

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt dagelijks aan het verbeteren van de bereikbaarheid en duurzaamheid in ons land. U als werkgever wilt natuurlijk ook een goede bereikbaarheid hebben en verduurzamen, want dat levert u veel op.

Met een landelijk reizigersonderzoek geeft het Ministerie van I&W invulling aan de wens om meer integraal te werken door de trends en effecten van beleidsmaatregelen op reisgedrag op geaggregeerd niveau te monitoren.

Trends mobiliteit woon-werkverkeer

Het Landelijke Reizigersonderzoek 2019 is gebaseerd op een enquête onder 10.000 respondenten en de uitkomsten zijn representatief voor de Nederlandse volwassen bevolking. Met dit onderzoek zijn trends in kaart gebracht in de mobiliteit voor verschillende reismotieven, maar met speciale aandacht voor woon-werk verkeer.

Bekijk deze waardevolle inzichten voor u en uw werknemers. Download het onderzoek met één klik op de knop.

Menu