Achtergrondrapportage Monitoring Mobiliteit 4 november

Achtergrondrapportage Monitoring Mobiliteit 4 november

Versie woensdag 4 november

Hierbij weer onze wekelijkse update met de achtergrondrapportage over de effecten van COVID-19 op de mobiliteit. Dit achtergrondrapportage heeft als doel 1x per week inzicht te geven in de ontwikkeling van verkeer en vervoer (nationaal en internationaal) ten tijde van de coronacrisis en daarna.

U krijgt via deze rapportage inzicht in de ontwikkeling van het verkeer & vervoer, reisgedrag en verkeersveiligheid & milieu in Nederland tijdens de coronacrisis. Hier leest u diverse resultaten die het M&E-team voor u heeft onderzocht en geanalyseerd.

Samenvatting

Verkeer & vervoer

 • Autoverkeer is 19% minder t.o.v. 2019  (vorige week 14%, maximaal was dit 50% minder)
 • Vrachtverkeer is 17% hoger t.o.v. 2019 (vorige week 11% hoger, maximaal 12% minder)
 • Gebruik OV met 56% afgenomen t.o.v. 2019 (vorige week 51%, maximaal 87% minder)
 • Aantal bewegingen goederenvervoer niet bijgewerkt deze keer.

Reisgedrag

 • Totaal aantal verplaatsingen is 12% lager (week 41 ook 12% lager, maximaal 39%)
 • Verplaatsingen op werkdagen naar werk is 31% lager (week 41 ook 31%, max 51% lager)
 • Het aantal rondjes doen is 25% hoger dan begin maart (in week 41 21%, max 58% hoger)
 • Percentage mensen dat thuis werkt (>=1 dag/week) is toegenomen tot 67% (dit was 32%)

Verkeersveiligheid & milieu

 • T.o.v. 2019 is het aantal ongevallen met 22% gedaald, het aantal gewonden met 13%
 • Op leefniveau is concentratie NO2 met 10%-20% gedaald

Enkele opvallende resultaten

 • Het totale autoverkeer is behoorlijk stabiel gebleven na de herfstvakantie, waarbij we nog steeds zo’n 5% onder de intensiteiten zitten van voor de persconferentie van 13 oktober (slide 7-9). Dat betekent dat de aangescherpte maatregelen op de weg duidelijk te merken zijn; 5% intensiteitsreductie is verkeerskundig best veel. Tijdens een zomervakantie zien we bijvoorbeeld een reductie van zo’n 10% gemiddeld omdat er dan veel mensen niet naar het werk reizen.
 • Opvallend blijft daarbij het onderscheid tussen het personen- en het vrachtverkeer; terwijl het personenautoverkeer op de snelwegen zo’n 20% onder het niveau van 2019 zit zat het vrachtverkeer vorige week er ruim 15% boven (wat economisch gezien natuurlijk een goed teken is)! Er wordt regelmatig gesuggereerd dat die groei volledig wordt gecompenseerd door een lagere belading en dat zal wellicht een gedeeltelijke verklaring zijn. Maar we zien ook bij vervoerde tonnages bij andere modaliteiten zoals spoor en binnenvaart zelfs een toename vergeleken bij vorig jaar (slide 38) en ook de im- en export (slide 37) ligt op vergelijkbare niveaus als vorig jaar.
 • Op slide 17 is goed te zien dat de files vrijwel verdwenen zijn. Dit komt uiteraard door het structureel hogere niveau van thuiswerken. Op slide 46 (links) zie je dat het aantal mensen dat naar het werk gaat nog steeds ruim 30% onder het niveau ligt van voor Corona. Na de herfstvakantie zijn weliswaar weer iets meer mensen naar het werk gegaan, maar we zitten nog steeds zo’n 5% onder het niveau van voor de persconferenties van 28 september en 13 oktober (dus voordat de nieuwe maatregelen van kracht waren). Die 5% toename in thuiswerkers als gevolg van de aangescherpte maatregelen zijn uiteraard ook een belangrijke oorzaak van de eerder genoemde 5% terugval in intensiteiten. Op dezelfde slide 46 zie je ook duidelijk het herfstvakantie-effect bij het onderwijs; en omdat er weer mensen naar het onderwijs gaan, stijgt het OV-gebruik ook weer licht (slide 21). Op slide 49 zie je goed dat er, zowel naar het werk als naar onderwijs, veel minder in de spitsen wordt gereisd (waardoor we dus vrijwel geen files meer hebben)
 • We blijven iets meer thuis dan medio september. Op dit moment ligt het aandeel thuisblijvers 10-15% hoger dan begin maart (slide 45 links). We reizen nog steeds meer om naar de supermarkt te gaan of te winkelen dan voor Corona en ook het op bezoek gaan bij familie en/of vrienden zal hierin een rol spelen. We gaan uiteraard voor jullie volgen of het aandeel thuisblijvers gaat toenemen als gevolg van de extra maatregelen van 3 november.
 • Bij het parkeren blijven we een dalende trend zien de afgelopen maand (slide 118 en 119). Ook hier zijn we uiteraard nieuwsgierig of deze trend doorzet na de aangescherpte maatregelen.

Wellicht dat we hier volgende week al meer over kunnen vertellen. Op de laatste slide (152) tenslotte een ontmoeting op de wandeling tijdens de lunchpauze.

Bekijk hier de rapportage inclusief sheets

Menu