Achtergrondrapportage Monitoring Mobiliteit 25 november

Versie woensdag 25 november

Hierbij alweer de 31e achtergrondmonitor over de meest interessante ontwikkelingen in verkeer en vervoer die we uit de achtergrondrapportage van deze week kunnen destilleren.

Samenvatting

Verkeer & vervoer

 • Autoverkeer HWN is 19% minder t.o.v. 2019 (week 46 21%, maximaal 53% minder)
 • Vrachtverkeer HWN is 3% meer t.o.v. 2019 (week 46 3% meer, maximaal 22% minder)
 • Gebruik OV met 58% afgenomen t.o.v. 2019 (week 46 59%, maximaal 87% minder)
 • Bewegingen goederenvervoer week 45 is 1% hoger (week 44 1% hoger, max 11% lager)

Reisgedrag

 • Totaal aantal verplaatsingen is 12% lager (week 46 13% lager, maximaal 39%)
 • Verplaatsingen op werkdagen naar werk is 28% lager (week 46 31%, max 51% lager)
 • Het aantal rondjes doen is 27% hoger dan begin maart (in week 46 33%, max 58% hoger)
 • Percentage mensen dat thuis werkt (>=1 dag/week) is toegenomen tot 67% (dit was 32%)

Verkeersveiligheid & milieu

 • T.o.v. 2019 is het aantal ongevallen met 23% gedaald, het aantal gewonden met 13%
 • Op leefniveau is concentratie NO2 met 10%-20% gedaald

Enkele opvallende resultaten

 • Wat het verkeer betreft is er net als vorige week geen grote ontwikkeling te benoemen. De schommelingen zijn klein, al lijkt het verkeer de laatste weken weer iets toe te nemen (o.a. slides 7, 8 en 17), maar hard gaat dat niet. Het komt overeen met het beeld dat uit de paneldata komt: mensen blijven minder thuis en maken ook weer iets meer verplaatsingen naar het werk (slides 47 en 48). Dat is nog wel steeds ongeveer een kwart minder dan in eerste 2 weken van maart voor de coronacrisis. En als mensen naar het werk gingen, namen ze afgelopen week meer de auto en werd er minder gefietst en gelopen (slide 61) dan voorgaande twee weken. Sowieso werd er afgelopen week minder gefietst en gelopen, dat komt naar voren in slide 25.
 • Terug van weggeweest is de grafiek op slide 13 waarin de gemiddelde intensiteit voor 10 knelpunten als verloop over de dinsdag is weergegeven. Zoals hierboven gezegd, nemen de intensiteiten de laatste weken iets toe, maar deze zijn nog wel lager dan eind september.
 • Ook de congestie is vorige week iets toegenomen (slide 18), maar ligt nog steeds op een zeer laag niveau vergeleken met vorig jaar. Maar blijft dat zo? Dat is een vraag die ons inmiddels wel bezighoudt. Wat is de impact van de coronacrisis op het verkeer in de komende jaren? Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft daar onlangs studie naar gedaan. Met behulp van 2 CPB-scenario’s (slide 132) en onder de aanname van een aantal veranderingen in gedrag (slide 133) hebben zij berekend wat de effecten zijn op de afgelegde afstand en vertraging op het HWN voor 2025 (slide 134).
 • Interessant hierbij is dat de correctie die toegepast wordt voor de gedragsaanpassingen leidt tot een afname van de afgelegde afstand over de weg met ongeveer 2%. Als we de relatie tussen afstand en congestie van slide 20 mogen geloven, betekent 2% minder afgelegde afstand toch ongeveer 15% minder file. Ons gedrag een beetje aanpassen leidt dus tot aardig wat minder file!

Op de laatste slide weer een mooi plaatje van de herfst. Het laat ook zien wat er de afgelopen jaren ook nog speelde, namelijk weinig neerslag. Voor fietsers en wandelaars (blijf bewegen!) is dat gunstig, maar de natuur kan nog wel wat neerslag gebruiken.

Bekijk hier de rapportage inclusief sheets

Menu