Achtergrondrapportage Monitoring Mobiliteit 23 oktober

Versie woensdag 23 oktober

Blijf alstublieft thuiswerken. Deze oproep blijven we herhalen. Vooral nu de gedeeltelijke lockdown van kracht is.

Lees hier onze wekelijkse update met de achtergrondrapportage over de effecten van COVID-19 op de mobiliteit. Dit achtergrondrapportage heeft als doel 1x per week inzicht te geven in de ontwikkeling van verkeer en vervoer (nationaal en internationaal) ten tijde van de coronacrisis en daarna.

U krijgt via deze rapportage inzicht in de ontwikkeling van het verkeer & vervoer, reisgedrag en verkeersveiligheid & milieu in Nederland tijdens de coronacrisis. Hier leest u diverse resultaten die het M&E-team voor u heeft onderzocht en geanalyseerd.

Samenvatting

Verkeer & vervoer

 • Autoverkeer is nog 16% minder t.o.v. 2019  (vorige week 14%, maximaal was dit 50% minder)
 • Gebruik OV met 61% afgenomen t.o.v. 2019 (vorige week 52%, maximaal 87% minder)
 • Vrachtverkeer is 5% hoger t.o.v. 2019 (vorige week 11% hoger, maximaal 12% minder)
 • Aantal bewegingen goederenvervoer is gelijk (vorige week 5% hoger, maximaal 11% lager)

Reisgedrag

 • Aantal verplaatsingen naar de werkplek is 39% lager (vorige week 35%, max 51% lager)
 • Het aantal rondjes doen is 35% hoger dan begin maart (vorige week 34%, max 58% hoger)
 • Thuiswerken is toegenomen tot 67% (dit was 32% voor de coronacrisis)

Verkeersveiligheid & milieu

 • T.o.v. 2019 is het aantal ongevallen met 17% gedaald, het aantal gewonden met 15%
 • Op leefniveau is concentratie NO2 met 10%-20% gedaald

Enkele opvallende resultaten

 • We zien een langzame maar duidelijke daling van de verkeersintensiteiten op de snelwegen (slide 7 en 11). Ook het gebruik van het OV neemt nog verder af (slide 19).
 • Maar toch neemt het totaal aantal verplaatsingen niet of nauwelijks af. We reizen weliswaar weer iets minder naar het werk en onderwijs (herfstvakantie!) maar dat betekent niet dat we de hele dag thuisblijven (slide 43). We gaan minder sporten en niet naar restaurants want die zijn dicht, maar winkelen, even een rondje om en recreatie zien we over het geheel genomen zelfs iets toenemen. En het aantal thuisblijvers wordt natuurlijk ook beïnvloed door het op bezoek gaan bij vrienden en/of familie. We weten dat niet helemaal zeker, maar dat zal een belangrijke rol spelen bij het paarse lijntje op slide 43 rechts: afgelopen weekend bleven even veel (of weinig) mensen thuis dan begin maart voordat we in de greep kwamen van corona.
 • Bij dat winkelen gaat het overigens waarschijnlijk vooral om de grotere bedrijven zoals de bouwmarkten, meubelboulevards en dergelijke aan de stadsranden. Het bezoek aan de stadscentra neemt wel af (geen horeca natuurlijk en zie ook slide 57 over de winkelstraten) en dat zie je terug in teruglopende bezettingsgraden van parkeervoorzieningen (slide 117 en 118).
 • We hebben tussen de persconferenties van eind september (waar ook werd opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven werken) en 13 oktober weer een nieuwe peiling gehouden onder de thuiswerkers. Op slide 76 zien we dat het aantal dagen dat men thuiswerkt nog iets verder is gestegen. Ook zien we een duidelijke toename in het stimuleren door de werkgever om thuis te werken van 40% begin september naar 52% begin oktober (slide 77).

Bekijk hier de rapportage inclusief sheets

Menu