Achtergrondrapportage Monitoring Mobiliteit 18 november

Versie woensdag 18 november

Hierbij alweer de 30e achtergrondmonitor over de week van 8 tot 14 november. Op 58 slides is data over de afgelopen week toegevoegd; ook hebben we een nieuwe slide over autodelen. Wat valt op deze week:

Samenvatting

Verkeer & vervoer

 • Autoverkeer HWN is 21% minder t.o.v. 2019 (week 45 22%, maximaal 53% minder)
 • Vrachtverkeer HWN is 6% meer t.o.v. 2019 (week 45 2% meer, maximaal 22% minder)
 • Gebruik OV met 59% afgenomen t.o.v. 2019 (week 45 58%, maximaal 87% minder)
 • Bewegingen goederenvervoer week 45 is 1% hoger (week 44 1% hoger, max 11% lager)

Reisgedrag

 • Totaal aantal verplaatsingen is 11% lager (week 45 12% lager, maximaal 39%)
 • Verplaatsingen op werkdagen naar werk is 30% lager (week 45 32%, max 51% lager)
 • Het aantal rondjes doen is 36% hoger dan begin maart (in week 45 30%, max 58% hoger)
 • Percentage mensen dat thuis werkt (>=1 dag/week) is toegenomen tot 67% (dit was 32%)

Verkeersveiligheid & milieu

 • T.o.v. 2019 is het aantal ongevallen met 23% gedaald, het aantal gewonden met 13%
 • Op leefniveau is concentratie NO2 met 10%-20% gedaald

Enkele opvallende resultaten

 • Het verkeer kan de laatste weken het beste worden samengevat met het woord stabiel. De intensiteiten en verkeersprestatie blijven ongeveer op hetzelfde niveau (zie bijvoorbeeld slide 9, 13 en 16). Ook in het OV is het aantal instappers al sinds de gedeeltelijke lockdown van begin oktober stabiel (slide 21). Bij de uitsplitsing naar bestemmingen zien we wel enige lichte trends. Op slide 45 zien we dat we minder thuisblijven en minder op pad gaan voor sport of recreatie, terwijl het rondje om en winkelen nog steeds in een stijgende trend zitten. We maken daarbij wat meer verplaatsingen maar wel over gemiddeld kleinere afstanden. Op slide 54 is goed te zien dat tijdens de eerste lockdown de gemiddelde gereisde afstand afnam terwijl het aantal verplaatsingen toenam. Na de versoepelingen zie je het omgekeerde patroon (mei-september) terwijl na de maatregelen eind september het patroon van maart-april weer terugkeert.
 • In het Verenigd Koninkrijk is het effect van de lockdown op 5 november op de mobiliteit mooi te zien op slide 22 en 32.
 • We zien een opmerkelijke ontwikkeling op slide 50 waar het naar onderwijs reizen in de avonduren (19-24) flink is gedaald in de laatste maand. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de toegang tot werkplekken in bibliotheken van hogescholen en universiteiten sterk is beperkt (vaak alleen mogelijk na reservering).
 •   Op slide 118 nieuwe data over autodelen. Vooral de vraag naar deelauto’s op de particuliere markt is na de lockdown behoorlijk toegenomen.

Tenslotte roepen we iedereen, zoals elke week, weer op om vooral de tijd te nemen in de agenda om even een rondje te lopen of fietsen in de omgeving. Op slide 47 is het positieve effect van onze oproep duidelijk te zien J. Op slide 153 is te zien dat zo’n rondje behalve een frisse neus en een leeg hoofd ook prachtige beelden oplevert! Dus blijf bewegen en blijf gezond!

Bekijk hier de rapportage inclusief sheets

Menu