Achtergrondrapportage Monitoring Mobiliteit 16 december

Versie woensdag 16 december

Hierbij weer een update over de mobiliteitsontwikkelingen in Nederland tijdens de laatste week van november (week 51).

Samenvatting

Verkeer & vervoer

 • Autoverkeer HWN is 18% minder t.o.v. 2019 (week 49 17%, maximaal 53% minder)
 • Vrachtverkeer HWN is 2% meer t.o.v. 2019 (week 49 3% meer, maximaal 22% minder)
 • Gebruik OV met 52% afgenomen t.o.v. 2019 (week 49 52%, maximaal 87% minder)
 • Bewegingen goederenvervoer week 45 is 1% hoger (week 44 1% hoger, max 11% lager)

Reisgedrag

 • Totaal aantal verplaatsingen is 9% lager (week 49 9% lager, maximaal 38%)
 • Verplaatsingen op werkdagen naar werk is 26% lager (week 49 27%, max 47% lager)
 • Het aantal rondjes doen is 25% hoger dan begin maart (in week 49 21%, max 53% hoger)
 • Percentage mensen dat thuis werkt (>=1 dag/week) is toegenomen tot 67% (dit was 32%)

Verkeersveiligheid & milieu

 • T.o.v. 2019 is het aantal ongevallen met 23% gedaald, het aantal gewonden met 13%
 • Op leefniveau is concentratie NO2 met 10%-20% gedaald

Enkele opvallende resultaten

 • Wat het verkeer betreft, zijn er geen grote veranderingen. Al lijkt het verkeer de laatste 2 weken iets af te nemen ten opzichte van 2019 (slides 7, 8, 15 en 16).
 • Ook de files blijven op hetzelfde lage niveau als de afgelopen weken. In week 50 was er 87% minder file dan in 2019, in week 49 was dat 86% (slide 18).
 • Het gebruik van het OV is stabiel gebleven (slide 22), evenals de verdeling over de dag (slide 23). In Groot-Brittannië neemt het gebruik van het OV weer snel toe, nadat de lockdown was versoepeld (slide 24).
 • Ook in het totale aantal verplaatsingen en afgelegde afstanden zijn de afgelopen week geen grote wijzigingen opgetreden (slides 55, 56 en 57). Wel opvallend is dat het aantal winkelverplaatsingen is toegenomen (slide 50). Naar verwachting zal dat met de nieuwe maatregelen de komende tijd flink veranderen.
 • Een laatste observatie betreft de verkoop van voertuigen (slides 113-116). De verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s was in november minder dan vorig jaar, evenals bedrijfsvoertuigen. Echter, de verkoop van gemotoriseerde tweewielers blijft onverminderd hoog.

Blijf gezond en blijf bewegen!

Bekijk hier de rapportage inclusief sheets

Menu