Achtergrondrapportage Monitoring Mobiliteit 11 november

_ Achtergrondrapportage Monitoring Mobiliteit 11 november

Versie woensdag 11 november

Hierbij weer onze wekelijkse update met de achtergrondrapportage over de effecten van COVID-19 op de mobiliteit. Dit achtergrondrapportage heeft als doel 1x per week inzicht te geven in de ontwikkeling van verkeer en vervoer (nationaal en internationaal) ten tijde van de coronacrisis en daarna.

U krijgt via deze rapportage inzicht in de ontwikkeling van het verkeer & vervoer, reisgedrag en verkeersveiligheid & milieu in Nederland tijdens de coronacrisis. Hier leest u diverse resultaten die het M&E-team voor u heeft onderzocht en geanalyseerd.

Samenvatting

Verkeer & vervoer

 • Autoverkeer is 18% minder t.o.v. 2019 (in week 44 19%, maximaal 50% minder)
 • Vrachtverkeer is 11% hoger t.o.v. 2019 (in week 44 17% hoger, maximaal 12% minder)
 • Gebruik OV met 58% afgenomen t.o.v. 2019 (week 44 56%, maximaal 87% minder)
 • Aantal bewegingen goederenvervoer niet bijgewerkt deze keer.

Reisgedrag

 • Totaal aantal verplaatsingen is 10% lager (week 44 14% lager, maximaal 39%)
 • Verplaatsingen op werkdagen naar werk is 30% lager (week 44 3%, max 51% lager)
 • Het aantal rondjes doen is 33% hoger dan begin maart (in week 44 23%, max 58% hoger)
 • Percentage mensen dat thuis werkt (>=1 dag/week) is toegenomen tot 67% (dit was 32%)

Verkeersveiligheid & milieu

 • T.o.v. 2019 is het aantal ongevallen met 22% gedaald, het aantal gewonden met 13%
 • Op leefniveau is concentratie NO2 met 10%-20% gedaald

Enkele opvallende resultaten

 • Het verkeer op het hoofdwegennet is na de persconferentie van 3 november in grote lijnen stabiel gebleven (slide 7-9). We zien wel het aantal verplaatsingen wat toenemen, terwijl de totaal afgelegde afstand gelijk blijft (slide 54 en 55). Dit hangt samen met de toegenomen fiets- en wandelverplaatsingen afgelopen week (zie ook slide 24). Het was afgelopen week mooi weer, dit zal ongetwijfeld een van de verklaringen zijn voor deze toename. Ook zijn we minder thuisgebleven (slide 45 links) en vaker de deur uitgegaan voor een rondje om of om te winkelen (45 rechts). Dat laatste wordt bevestigd door de stijging van het aantal passanten in winkelstraten vorige week (slide 61).
 • Het gebruik van het OV is ongeveer 40% van het niveau van 2019 (slide 21). Op dezelfde slide is te zien dat de afname van het aantal OV-reizigers in de spitsen groter is dan in de daluren. Dit heeft uiteraard te maken met het grote aantal thuiswerkers en volgers van digitaal onderwijs op dit moment.
 • Op slide 103 nieuwe data over de CO2-uitstoot door het transport wereldwijd. We zitten wereldwijd al weer bijna op het zelfde niveau als in 2019 en in Europa er zelfs al weer boven.
 • De verkoop van nieuwe brom- en snorfietsen blijft ook in oktober ruim hoger dan in 2019 (slide 113). Dit is in lijn met het gegeven dat er een groep reizigers is die op dit moment alternatieven zoekt voor het reizen met het OV.
 • Op slide 120 tenslotte is goed te zien dat Nederlanders meer internet gebruiken dan in de eerste maanden van het jaar, waarbij oktober tot nu toe de hoogste stijging laat zien.

En natuurlijk een prachtige foto op de laatste slide.

Bekijk hier de rapportage inclusief sheets

Menu