Achtergrondrapportage Monitoring Mobiliteit 2 december

Achtergrondrapportage ‘Monitoring mobiliteit en vervoer’ 2 december

Versie woensdag 2 december

Hierbij weer een update over de mobiliteitsontwikkelingen in Nederland tijdens de laatste week van november (week 48).

Samenvatting

Verkeer & vervoer

 • Autoverkeer HWN is 18% minder t.o.v. 2019 (week 47 19%, maximaal 53% minder)
 • Vrachtverkeer HWN is 2% meer t.o.v. 2019 (week 47 3% meer, maximaal 22% minder)
 • Gebruik OV met 57% afgenomen t.o.v. 2019 (week 47 57%, maximaal 87% minder)
 • Bewegingen goederenvervoer week 45 is 1% hoger (week 44 1% hoger, max 11% lager)

Reisgedrag

 • Totaal aantal verplaatsingen is 6% lager (week 47 13% lager, maximaal 39%)
 • Verplaatsingen op werkdagen naar werk is 27% lager (week 47 29%, max 51% lager)
 • Het aantal rondjes doen is 32% hoger dan begin maart (in week 47 25%, max 58% hoger)
 • Percentage mensen dat thuis werkt (>=1 dag/week) is toegenomen tot 67% (dit was 32%)

Verkeersveiligheid & milieu

 • T.o.v. 2019 is het aantal ongevallen met 23% gedaald, het aantal gewonden met 13%
 • Op leefniveau is concentratie NO2 met 10%-20% gedaald

Enkele opvallende resultaten

 • Het verkeer op hoofdwegen laat de afgelopen weken zowel op werkdagen als in het weekend een lichte stijging zien (zie slide 7, 8 en 9). Waar het personenverkeer lager ligt t.o.v. 2019, ligt het vrachtverkeer momenteel wat boven het niveau van 2019. Het vrachtverkeer laat een vrij stabiel beeld zien in de afgelopen weken.
 • Ook het grensverkeer van en naar Vlaanderen en Duitsland laat (in vergelijking met 2019) een licht stijgende trend zien (slide 28).
 • De vertraging op het hoofdwegennet blijft (ondanks de lichte stijging van het verkeer) nog steeds heel laag. De afgelopen week (week 48) was deze ongeveer gelijk aan die van de week ervoor, maar nog steeds 92% lager dan vorig jaar in dezelfde week (slide 18).
 • Het aantal vluchten zit al vanaf eind augustus in een dalende trend (slide 41). In ongeveer 3 maanden tijd is de index gedaald van bijna 60% (t.o.v. 2019) naar onder de 40%.
 • Voor alle modaliteiten nam het aantal verplaatsingen in week 48 toe (slide 56 en 57). In de media was veel aandacht voor de “Black Week”. Wij zien in onze data dat het aantal winkelverplaatsingen in week 48 flink is toegenomen (slide 49).  Dit beeld wordt bevestigd door de data over het aantal passanten in winkelstraten (slide 63).
 • Het aantal mensen dat op een gemiddelde dag thuis blijft (“thuisblijvers”) daalde in week 48 verder en ligt voor het eerst zowel op werkdagen als in het weekend rond het niveau van begin maart (voor de crisis) (slide 48). Hiermee ligt het aantal thuisblijvers ook lager dan in de week vóór de recente aangescherpte maatregelen van 3 nov en 13 okt jl.

Op de laatste slide een sfeervol plaatje in deze donkere dagen. Een prachtige foto van het Binnenhof… Blijf gezond en blijf bewegen!

Bekijk hier de rapportage inclusief sheets

Menu