Presentatie Corona Mobiliteitsprotocol tijdens zomerborrel BIT

Presentatie TwenteKanaal

Op 7 juli hebben de mobiliteitsmakelaars van Twente Mobiel een presentatie gegeven over het Corona Mobiliteitsprotocol. Dat was tijdens de zomerborrel van Belangenvereniging Bedrijvenpark Twentekanaal (BIT).

In het protocol worden diverse stappen genoemd, gebaseerd op de afstand van het woon-werkverkeer. Twente Mobiel ondersteunt werkgevers bij het toepassen van dit protocol om zo hun mobiliteitsbeleid toekomstbestendig te maken. Hiervoor zijn diverse concrete maatregelen, projecten en zelfs een subsidie direct inzetbaar! Hier helpen de mobiliteitsmakelaar ondernemers uit Overijssel vrijblijvend mee. Op die manier kunnen werkgevers snel en doelgericht geholpen worden met maatwerkoplossingen.

Veel interactie tijdens presentatie

Op het bedrijvenpark werken zo’n 9.000 mensen. De meeste werknemers komen met de auto naar het werk. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn daarom ook belangrijke onderwerpen voor dit park. Daarom kwam Twente Mobiel dan ook een presentatie houden tijdens de zomerborrel.

Ongeveer 40 werkgevers waren aanwezig, natuurlijk op een onderling gepaste afstand. Tijdens deze presentatie was er veel interactie met de aanwezigen. Zo bleek uit een peiling ter plaatse dat er heel verschillend wordt gedacht over de vraag of de A35 in september even druk zal zijn als voor de coronacrisis.

Subsidie voor uw organisatie

BIT is dé belangenvereniging voor alle de ondernemers, groot en klein, gevestigd op het bedrijvenpark Twentekanaal. Het Corona Mobiliteitsprotocol is een handvat voor werkgevers, waarmee ze hun huidige mobiliteitsbeleid corona-proof kunnen maken. Dit protocol is door de provincie Overijssel ontwikkeld voor werkgevers om hun te kunnen adviseren en ondersteunen in deze periode rondom het coronavirus. Vanuit het programma Slimme en Duurzame Mobiliteit zet de provincie haar mobiliteitsmakelaars in om samen met werkgevers in Overijssel te kijken waar de kansen liggen. En hoe deze te benutten.

Voor de uitvoering van een deel van die maatregelen heeft de provincie subsidie beschikbaar. Heeft u het al aangevraagd? Vraag hier uw subsidie aan: Vraag hier uw subsidie aan.

Wilt u ook geholpen worden?

Wilt u ook snel aan de slag om uw mobiliteit anders in te richten? Twente Mobiel helpt u binnen 4 weken deskundig, concreet en kosteloos op weg! Neem voor meer informatie contact op met de mobiliteitsmakelaar René Teeuwen via info@twentemobiel.nl.

Menu