Goed werkgeverschap? 5 tips voor het creëren van tevreden medewerkers

Goed werkgeverschap

Een fijne werkplek is een enorme troef in handen voor u als werkgever. Het is belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn, waarin iedereen zich thuis voelt binnen uw organisatie.

In een tijd waar druk op de arbeidsmarkt staat en maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid en MVO steeds hoger op de agenda komen te staan, wilt u als organisatie hier goed mee omgaan.

Wat is goed werkgeverschap?

Volgens artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek zijn werkgevers verplicht zich als een goede werkgever te gedragen. Goed werkgeverschap houdt in dat u zich als werkgever zorgvuldig moet gedragen tegenover medewerkers en dat u alle medewerkers gelijk behandelt. Het draagt bij aan de loyaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Maar goed werkgeverschap gaat verder. In dit artikel geven wij een aantal belangrijke tips om een goede werkgever te zijn, zodat u tevreden medewerkers heeft én blijft houden.

1. Fitte medewerkers zijn gelukkiger

Onze eerste tip is om de vitaliteit van uw medewerkers te stimuleren. Waarom zijn fitte medewerkers belangrijk voor uw organisatie? Omdat ze minder kans hebben om ziek te worden en meer energie hebben om te focussen op het werk.

U kunt uw medewerkers stimuleren door hen bijvoorbeeld de fiets, e-bike of speed pedelec te laten kiezen als vervoersmiddel. Het is namelijk veel gezonder om te fietsen naar het werk. En daar worden uw medewerkers gelukkiger van. Volgens Canadees onderzoek blijkt dat ook de trein een positieve invloed heeft op de gemoedstoestand van medewerkers.

Een passend vitaliteitsbeleid levert uw organisatie het volgende op:

  • Lager ziekteverzuim
  • Meer werkplezier
  • Minder verloop van personeel

Daarnaast toont onderzoek van de Universiteit van Warwick aan dat tevreden medewerkers tot 12% productiever zijn.

2. Wees maatschappelijk betrokken

Maatschappelijke betrokkenheid verhoogt goed werkgeverschap. Medewerkers willen iets betekenen voor onze maatschappij. U kunt als organisatie hier op inspelen door hen duurzamer te laten reizen. Wij kunnen u op veel manieren helpen met uw mobiliteitsbeleid.

Zo kunt u uw medewerkers een gratis e-bike laten testen. Of u vraagt onze hulp met het aanvragen van subsidies.

3. Wees flexibel

Biedt uw medewerkers keuzevrijheid waar en hoe zijn kunnen werken. Dagelijks een lange reistijd is voor veel medewerkers een reden om niet voor een bepaalde werkgever te kiezen. Geef daarom de mogelijkheid om ook vanuit huis te werken. De mensen tussen 25 en 44 jaar zitten in een levensfase, waarin het ouderschap vaak een hoge prioriteit heeft. Flexibel kunnen werken wordt dan als zeer aantrekkelijk ervaren door deze groep.

De balans tussen werk en privé is voor mensen erg belangrijk geworden. Met de mogelijkheid om op afstand te werken, is het voor mensen gemakkelijker geworden om te werken zonder naar kantoor te hoeven gaan. Op afstand werken biedt de flexibiliteit die medewerkers willen. Voor werkende ouders is een flexibel rooster vaak cruciaal. En voor millennials is dit zeker nog een belangrijker punt.

4. Zorg voor een goed parkeerbeleid

Heeft uw parkeerbeleid invloed op uw werkgeverschap? Jazeker!

Een tekort aan parkeerplaatsen leidt tot irritatie bij medewerkers en bij klanten die hun auto niet kwijt kunnen. Bovendien is het voor buurtbewoners niet prettig dat uw organisatie de auto’s parkeert in de nabijgelegen woonwijk.

Het is voor werkgevers minder vanzelfsprekend geworden om iedere medewerker een parkeerplaats te garanderen. Vanwege de kosten of omdat de parkeercapaciteit niet voldoet. Maar meer parkeerplaatsen leiden ook weer tot meer autogebruik. Mobiliteit veroorzaakt een groot deel van de CO2-emissies van een bedrijf. Wanneer de vraag naar parkeerplaatsen hoger is dan het aanbod, kunt u ook de vraag naar parkeerplaatsen proberen te verlagen. Een stuk duurzamer is, wanneer u bij uw medewerkers structureel gedragsverandering weet in te zetten. Hier kunnen wij u mee helpen.

5. Creëer een aangename werksfeer

Nederlanders vinden een aangename werksfeer nog steeds het belangrijkste voor de keuze en aantrekkelijkheid van een werkgever. Dit blijkt uit het jaarlijkse Employer Branding onderzoek van Randstad onder 15.300 respondenten (mannen en vrouwen tussen 18 en 65 jaar). Het bepaalt niet alleen het humeur van alle werknemers, het verhoogt ook de productiviteit.

Wat kunt u doen voor het creëren van een aangename werksfeer?

  • Spreek waardering uit middels complimenten
  • Een goede manager of leidinggevende toont echt interesse.
  • Zorg voor participatie in besluitvorming
  • Denk aan een gezond werkklimaat
  • Bevorder zelfstandigheid in werkzaamheden
  • Doe aan teambuilding

Waar kunnen wij u mee helpen?

Goed werkgeverschap is van essentieel belang om medewerkers te binden en te behouden. Mobiliteit is een waardevol onderdeel hiervan, omdat het effect heeft op de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers, duurzaamheid, productiviteit en zelfs kostenbesparing! Twente Mobiel helpt u hier graag bij.

Menu