Fiscale mogelijkheden fietsstimulering

Voor werkgevers zijn er fiscale mogelijkheden om fietsen naar het werk te stimuleren. In onderstaande brochure heeft provincie Overijssel die mogelijkheden op een rij gezet. Daarbij kunt
u als werkgever kiezen om wel of juist niet gebruik te maken van de Werkkostenregeling.

Fietsen naar het werk draagt in belangrijke mate bij aan het voorkomen van files en
piekdrukte in het OV. Daarnaast is het goed voor het milieu en voor de gezondheid van
uw medewerkers. Voor een woon-werkafstand tot ongeveer 15 kilometer is het gebruik
van de fiets voor veel medewerkers een uitstekend alternatief.

Bekijk hier de brochure met alle fiscale voordelen, en stimuleer uw werknemers om de fiets te pakken!

2022-137 Brochure Twente mobiel fiscale voordelen

Menu