Corona, mobiliteit en tips voor werkgevers

Corona, mobiliteit en tips voor werkgevers

Versie 1 september

Veilig (thuis)werken loont!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil u als werkgever stimuleren om uw werknemers anders te laten werken en reizen. Lees in dit artikel tips over thuiswerken, het stimuleren van andere vervoersmiddelen en reismomenten. Laten we samen bijdragen aan het onder controle houden van corona, maar ook voor een duurzame bereikbaarheid van Nederland.

#samenverder bijdragen aan een duurzame bereikbaarheid van regio Twente.

Thuiswerken werkt!

U als werkgever, uw medewerkers en wij hebben samen de afgelopen maanden bewezen dat thuiswerken werkt. Dit was nodig om in de coronacrisis de weg vrij te houden voor vitale beroepen. Veel organisaties hebben aangetoond dat hun werk, onafhankelijk van plaats, ‘gewoon’ doorgaat; het bedrijfsleven heeft een ongekende veerkracht laten zien. De uitdaging in de huidige anderhalvemetersamenleving (die zowel binnen als buiten geldt) is om Nederland duurzaam bereikbaar te houden, terwijl het noodzakelijke vervoer gewoon kan doorgaan.

Gedwongen thuiswerken was een experiment, waar de meesten van ons in het begin van de pandemie waarschijnlijk sceptisch over zouden zijn geweest. Maar veel organisaties hebben aangetoond dat hun werk, onafhankelijk van plaats, ‘gewoon’ door kon gaan. Het bedrijfsleven heeft een ongekende veerkracht laten zien. Nu we in de opstartfase verkeren waarin Nederland steeds meer open gaat, komen we in een nieuwe situatie. De uitdaging is nu om Nederland duurzaam bereikbaar te houden. Mensen moeten op een vlotte, veilige en duurzame manier van A naar B kunnen kunnen blijven reizen in Twente.

Thuiswerken blijft belangrijk: tips voor u en uw medewerkers

Terwijl het vervoer in Overijssel weer op gang komt, ontstaan er nieuwe uitdagingen. Hoe houden we Nederland veilig, goed en duurzaam bereikbaar? Wij willen dat mensen op een veilige, vlotte en duurzame manier van A naar B kunnen reizen. Daarom heeft de overheid voor werkgevers praktische tips over mobiliteit opgesteld. Onderstaande tips zijn gebaseerd op de meest recente adviezen vanuit het Rijk rondom thuiswerken en kantoorwerk.

1. Laat uw werknemers zoveel mogelijk thuiswerken

 • Werk dat vanaf de thuiswerkplek kan worden gedaan, verlaagt het verspreidingsrisico van corona en verlicht de druk op de mobiliteit.
 • Bepaal wat het aantal kantoordagen mag zijn. Kantoordagen dragen bij aan de cohesie, thuiswerkdagen geven het gevoel van flexibiliteit.
 • Geef als management zelf het goede voorbeeld.

2. Maak afspraken over spreiding van teamsessies en vergaderingen

 • Spreiden is filemijden. Mijd de spits en plan – indien mogelijk – vergaderingen alleen tussen 10.00-16.00 uur.
 • Stimuleer de doorgaans rustige woens- en vrijdagen als dagen voor teamsessies en vergaderingen en spreid de vrije dagen of de thuiswerkdagen over de week.
 • Zorg voor een veilige werkomgeving in lijn met de aanbevelingen van het RIVM en de protocollen op mijncoronaprotocol.nl.

3. Stimuleer het gebruik van alternatieve vervoermiddelen

 • Ga lopen als de afstand onder de 1,5 kilometer is. Pak bij grotere afstanden de fiets of een e-bike. Bij nog grotere afstanden de (deel)auto of het OV, natuurlijk met mondkapje.
 • Prioriteer de beschikbaarheid van autoparkeerplaatsen voor werknemers zonder goed alternatief vervoermiddel.
 • Maak als werkgevers in samenwerking met andere maatschappelijk betrokkenen afspraken over het verbeteren van mobiliteit op lokaal en regionaal niveau. Daarmee kunnen problemen op het gebied van veiligheid, gezondheid of bereikbaarheid worden voorkomen.

Thuiswerktussenstand

Wij kunnen stellen dat Nederland een spoedcursus thuiswerken heeft gekregen. Werkgevers hebben de afgelopen maanden veel tijd, energie en middelen gestopt in het verbeteren van thuiswerken en digitaal vergaderen. Met succes:.

Met succes:

 • Meerderheid heeft positieve ervaringen met thuiswerken in coronatijd. (Bron: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, Thuiswerken en de coronacrisis, september 2020)
 • Ruim 70% van de werkgevers gaat de komende 12 maanden aan de slag om minder reizen te stimuleren. (Bron: IenW Werkgeversenquête, juni 2020)
 • 56% van de werknemers wil na de coronacrisis vaker blijven thuiswerken. (Bron: ANWB onderzoek, mei 2020)
 • 40% van de werknemers is positiever over thuiswerken gaan denken.

Hulp nodig?

Stimuleren van thuiswerken, duurzaam reizen en kostenbesparend mobiliteitsbeleid? Om thuiswerken en een bewuste keuze voor reizen en vervoermiddel te stimuleren, kunt u een beroep doen op onze (fiscale) regelingen/vergoedingen.

Neem hier contact op

Menu