Twente Mobiel presenteert mooie cijfers over periode 2015-2017

Zorg voor een vermindering van het autogebruik in de spits en stimuleer alternatieve vervoersmiddelen. Met die doelstelling begon Twente Mobiel aan de periode 2015 – 2017.

De doelstelling voor deze periode was om dagelijks 2.013 auto’s minder tijdens de spits op de weg te hebben. Samen met diverse werkgevers in de regio heeft Twente Mobiel allerlei acties en projecten uitgevoerd om het autogebruik te verminderen en om andere vervoersmiddelen te stimuleren voor het woon-werkverkeer. De resultaten van al deze acties zijn nu bekend gemaakt. Projectleider Rob Soeters: ‘Met een score van 99% hebben we ons doel vrijwel geheel behaald! Een prachtig resultaat, waar we trots op zijn. Vooral ook omdat we dit samen met de werkgevers en werknemers in Twente voor elkaar hebben gekregen.‘

Fietsmaatjes groot succes
Het project Fietsmaatjes heeft een grote bijdrage geleverd aan de resultaten van Twente Mobiel. Ongeveer 250 Twentse bedrijven hebben aan deze fietsactie meegedaan. Met Fietsmaatjes konden medewerkers elkaar stimuleren om naar het werk te fietsen. Een ervaren fietser (buddy) stelde een team samen met maximaal vier collega’s die met de auto komen en vaker wilden fietsen. Buddy én deelnemers bouwden gedurende maximaal 5 maanden voor elke gefietste dag een financiële beloning op. Aan het einde van de fietsactie, bleek dat 1.900 automobilisten hadden gefietst. Samen hadden ze meer dan 1,6 miljoen kilometers gefietst. Dat is 40 keer de aarde rond!  Aan het einde van de fietsactie gaf 94% van de deelnemers aan (zeer) tevreden te zijn over naar het werk fietsen. Zo tevreden zelfs dat ze ook willen blijven fietsen.

Stimulering elektrische fiets in thuiszorg en op bedrijventerreinen
Ook in de thuiszorg heeft Twente Mobiel diverse acties opgezet, waarbij het gebruik van elektrische fietsen gestimuleerd werd. Zo hebben de medewerkers van de Twentse thuiszorgorganisaties Livio en Zorggroep Manna 8 maanden lang tot grote tevredenheid een elektrische fiets uitgeprobeerd voor hun dagelijkse huisbezoeken. Medewerkers noemden de e-fiets gezonder, goedkoper, milieuvriendelijker en gemakkelijker dan de auto. Bijna alle werknemers wilden de e-fiets blijven gebruiken.

Op het bedrijvenpark ’t Lochter in Nijverdal en de Bedrijvenkring Bornsestraat Almelo hebben diverse bedrijven elektrische bedrijfsfietsen aangeschaft, die door hun medewerkers gebruikt werden voor zakelijke ritten en woon-werkverkeer. Met het stimuleren van het fietsgebruik streefden deze bedrijven ernaar om het autogebruik onder hun medewerkers te verminderen. Dit heeft bijgedragen aan duurzaamheid door een vermindering van autokilometers en CO²-uitstoot. Bovendien heeft het een positief effect op  de gezondheid van de medewerkers en daarmee het terugdringen van het ziekteverzuim.

Mobiliteitsbattle voor bewust rijgedrag
Naast het stimuleren van het fietsgebruik heeft Twente Mobiel ook samen met diverse bedrijven een Mobiliteitsbattle georganiseerd. Tijdens deze Battle namen verschillende Twentse bedrijven en organisaties het tegen elkaar op, waarbij de auto een onmisbaar vorm van vervoer is. Vier maanden lang probeerden de deelnemende teams hun rijgedrag zodanig aan te passen, dat ze brandstofkosten en CO2-uitstoot zoveel mogelijk verminderen. Deelnemers kregen een Ecobox in hun auto geïnstalleerd, die het rijgedrag en spits rijden registreerde. Via een online omgeving kregen de deelnemers inzicht in hun rijgedrag. Ook kregen deelnemers periodieke rapportages met tussenstanden, analyses en tips om nog beter te scoren. Deze Mobiliteitsbattles hebben geleid tot duizenden euro’s aan brandstofbesparing en een CO² reductie van bijna 10%.

100 partners sluiten Twente Mobiel Deal
Twente Mobiel helpt werkgevers bij hun slimme en duurzame mobiliteitsbeleid. Door het geven van advies, ondersteuning en samen realiseren van acties en projecten. Ruim 100 werkgevers in Twente die willen werken aan hun mobiliteitsbeleid, hebben zich inmiddels aangesloten bij Twente Mobiel. Deze werkgevers hebben allemaal een Twente Mobiel Deal gesloten, waarin de inspanningen van beide partijen zijn vastgelegd. Werken aan mobiliteit levert winst en kostenbesparing op. Het bevordert de gezondheid van werknemers, speelt in op het duurzaamheidsbeleid van de organisatie en werkt aan betere bereikbaarheid.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.twentemobiel.nl. Hier vindt u ook de animatievideo over de resultaten 2015 – 2017. Deze animatie is ook te vinden op YouTube: https://youtu.be/heoJ7nkKyZA. U kunt ook contact opnemen met Marc Slagter, communicatieadviseur van Twente Mobiel via tel. 06-40731587.

Menu