Thuisgenoten en AsterZorg stimuleren gebruik e-fiets

In Twente werken cira 7.000 medewerkers in de thuiszorg. Een aanmerkelijk deel van de medewerkers rijdt in de spits met eigen auto naar hun cliënten. Het zijn vaak een serie korte ritten. Twente Mobiel heeft voor de zorgorganisaties Thuisgenoten en AsterZorg 21 e-fietsen beschikbaar gesteld om het fietsgebruik te stimuleren.

Op dinsdag 15 mei namen medewerkers van Thuisgenoten enthousiast 11 e-fietsen in ontvangst. Twee weken later ontvingen 10 medewerkers van AsterZorg een e-fiets. Ze mogen voor een periode van 5 maanden de e-fietsen voor hun woon-werk-, zakelijke- en privéritten gebruiken.

Eerder heeft Twente Mobiel pilots bij de zorgorganisaties Livio, Zorggroep Manna en ZorgAccent gedaan om medewerkers vaker op de fiets te krijgen. Uit de evaluatie blijkt dat bijna alle medewerkers (94%) tevreden tot zeer tevreden zijn over het gebruik van de e-fiets. Voor gemiddeld 75% van de ritten voldoet de e-fiets uitstekend. Alleen bij grote reisafstanden, slecht weer en late avonddiensten gaat de voorkeur uit naar de auto.

Medewerkers die de e-fiets zijn gaan gebruiken geven aan dat het beter is voor hun gezondheid omdat ze zich fitter voelen. Daarnaast hebben ze geen parkeerprobleem en de e-fiets is sneller, goedkoper en milieuvriendelijker. Ook de thuiszorgorganisaties merken de voordelen. Zo zijn er minder ziektedagen en zorgt het voor productievere medewerkers en kostenbesparingen.

De inzet van e-fietsen levert spitsmijdingen op en draagt bij tot meer duurzaam vervoer.

Menu