MKB Twente: Slimmer en groener uit coronacrisis

MKB Twente Slimmer en groener

MKB Twente, de belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de regio Twente, wil de komende jaren fors inzetten op meer onderlinge samenwerking. Deze samenwerking richt zich vooral op het ontwikkelen van talent en een duurzame regio. Voorzitter Albert van Winden vertelde hier meer over op de radiozender Twente FM.

“We willen onze leden nog meer gaan verbinden op de thema’s onderwijs & talent en duurzaamheid en circulariteit. Ook blijft een goede bereikbaarheid van Twente cruciaal. Ondanks de moeilijke tijden heerst er een enorme ondernemersdrift binnen onze leden, die zich nu vooral richt op de wereld na corona”, aldus Albert van Winden, nieuwe voorzitter MKB Twente. 

Het bestuur van MKB Twente werkt in deze ambitie intensief samen met het onderwijs, haar strategische partners, MKB Nederland en andere belangenorganisaties. Het MKB is en blijft cruciaal voor Twente als het gaat om scholing, werkgelegenheid en innovatie. MKB Twente gaat zich de komende 3 jaar vooral richten op de volgende 3 thema’s:

Onderwijs en talent

‘Als eerst zullen wij ons richten op onderwijs en talentbehoud’, aldus Albert van Winden. Hiervoor gaat MKB Twente op zoek naar mogelijkheden om veel meer stageplekken te organiseren, zodat studenten hun opleiding kunnen afmaken. MKB Twente wil samen met de onderwijsinstellingen een zichtbare bijdrage leveren aan de juiste match tussen onderwijs en arbeidsmarkt en behoud van talent voor de Twentse arbeidsmarkt.

Duurzaamheid en circulariteit

Een schone, slimme regio die voorop loopt in de energietransitie en circulaire producten maakt voor een groenere wereld. De leden van MKB Twente willen hier optimaal aan bijdragen.

Bereikbaarheid

Voor internationaal zakendoen, wonen en studeren dient Twente goed bereikbaar te zijn. Wij zullen de belangrijkste criteria van onze leden met betrekking tot de bereikbaarheid inbrengen en de belangen behartigen in diverse overlegorganen.

Een schone, slimme regio die voorop loopt in de energietransitie en circulaire producten maakt voor een groenere wereld. De leden van MKB Twente willen hier optimaal aan bijdragen.

Menu