Met Fietsmaatjes 40 keer de aarde rond

Ongeveer 250 Twentse bedrijven hebben aan de fietsactie Fietsmaatjes meegedaan. Een record aantal. Van de ongeveer 3.100 medewerkers die zich vervolgens hadden aangemeld, waren er 2.294 automobilist en 823 fietser. Aan het einde van de fietsactie, begin mei, bleek dat 1.900 automobilisten werkelijk hadden gefietst. Samen hadden ze in 5 maanden meer dan 1,6 miljoen kilometers gefietst. Dat is 40 keer de aarde rond!

Met Fietsmaatjes konden medewerkers elkaar stimuleren om naar het werk te fietsen. Een ervaren fietser (buddy) stelt een team samen met maximaal vier collega’s die met de auto komen en vaker willen fietsen. Buddy én deelnemers bouwden gedurende maximaal 5 maanden voor elke gefietste dag een financiële beloning op. De beloning kon voor de buddy oplopen tot maximaal € 340,00. Een deelnemer kon per gefietste dag een vaste beloning opbouwen van het aantal km’s in het woon-werkafstand maal € 0,35. Een deelnemer verdiende in de fietsactie gemiddeld € 175,00 en een buddy gemiddeld € 124,00.

De meeste deelnemers (84%) fietsten tenminste een paar keer per week naar het werk. 1 op de 5 deelnemers deed dit zelfs dagelijks. Dat werd deels ook gehaald door de aanmoedigingen van de buddy. Uit onderzoek bleek dat 86% van de deelnemers door de buddy was aangemoedigd. 40% van de deelnemers zei daardoor vaker te zijn gaan fietsen dan ze van plan waren.

Aan het einde van de fietsactie gaf 94% van de deelnemers aan (zeer) tevreden te zijn over naar het werk fietsen. Zo tevreden zelfs dat ze ook willen blijven fietsen. Dat is veelbelovend, want uit onderzoek onder deelnemende automobilisten aan eerdere fietsacties blijkt dat 88% na een paar jaren nog minimaal 1 dag per week fietst. Een derde fietst zelfs gemiddeld 4 dagen per week. Met deze cijfers kunnen en mogen we dus gerust spreken van een zeer succesvolle actie!

Menu