De deelauto: groener – vitaler – goedkoper

Wat is een deelauto
Een belangrijke trend in mobiliteit is dat het bezit van een auto verschuift naar het gebruik. Het gebruik van deelauto’s sluit hier perfect op aan. Immers: de gemiddelde auto staat 90% van de tijd stil, een niet zo efficiënte investering. Autodelen is een systeem waarbij personen gezamenlijk van een auto of wagenpark gebruik maken. Het verschilt van traditioneel autohuren omdat het huren van auto’s voor een korte termijn (bijvoorbeeld per uur of per minuut) mogelijk is. Hierdoor betaalt u alleen voor wat u nodig heeft. Grofweg zijn er twee mogelijkheden voor de inzet van deelauto’s in uw organisatie: ten eerste kunt u gebruik maken van een bestaand deelautoplatform waarbij u geheel ontzorgd wordt. U krijgt zowel de auto’s als de bijbehorende hard- en software geleverd. Ook is het mogelijk om uw eigen (lease) auto’s tegen relatief geringe kosten te voorzien van de benodigde hardware en zo deelbaar te maken tussen uw medewerkers. In beide situaties zijn auto’s via een app op de smartphone te reserveren en te ontgrendelen.

Waarom
Autodelen leidt tot minder autobezit en daardoor ook tot minder autokilometers en een lagere CO2 uitstoot. Uit onderzoek blijkt dat (particuliere) autodelers 15-20% minder autokilometers maken dan voordat ze begonnen met autodelen en 8-13 % minder CO2 uitstoot bereikten. Bij het gebruik van elektrische auto’s is dat effect nog groter: volgens TNO stoot de elektrische auto bij de Nederlandse energiemix 30-50% minder CO2 uit. Als werkgever kunt u deelauto’s aanbieden om het gebruik van de privéauto voor zakelijk gebruik te vervangen. Het voordeel is dat u het zakelijk verkeer meer verduurzaamt en daarnaast ook nog kosten bespaart. Daarnaast faciliteert u uw medewerkers om met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk te komen en toch voor lange dienstreizen een auto beschikbaar is. Hierdoor ontstaat er een win-win-win-win situatie: minder zakelijke kilometers, duurzamer vervoer, meer vitale werknemers door een groei van het fietsgebruik of ov én een kostenbesparing voor de zakelijke kilometers en het parkeren. In vergelijking met andere provincies is het gebruik van deelauto’s in de provincie Overijssel per 100.000 inwoners relatief laag. Ruimte voor groei dus.

Voor wie
Deelauto’s zijn geschikt voor werkgevers en gemeenten die geïnteresseerd zijn in vergroening van mobiliteit, een hogere vitaliteit van hun medewerkers en een verlaging van kosten.

Wat kunnen wij bieden
Vanuit Twente Mobiel bieden wij werkgevers ondersteuning bij het opzetten van een deelautosysteem en waar mogelijk gecombineerd met deelfietsen. Wij helpen met het op weg helpen middels advies en een plan van aanpak. De kosten van deze ondersteuning worden gedragen door de provincie Overijssel.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

 

 

Menu