Slim werken en reizen

Thales, Hengelo

Slim werken
Thuis werken is voor Thales vaak lastig in de praktijk te brengen, omdat het bedrijf met defensiegeheimen te maken heeft. “Thuis werken kan wel, incidenteel, maar is toch vaak lastig. Veel mensen werken in multidisciplinaire projectteams aan onze producten en onze beveiliging is zo streng dat informatie vaak het terrein niet kan verlaten of gedeeld kan worden via internet of telefoonlijnen. Dat is een voorwaarde om met deze geheimen te werken.” vertelt Gert-Jan Beemer, HR-Shared Services Director bij Thales.

Daar waar het wel kan gebruikt Thales teleconferencing of flexplekken in de andere vestigingen om reizen te beperken. Verder krijgt Thales eind volgend jaar nieuwbouw, waar minder traditioneel wordt omgegaan met werkplekken.

Slim reizen
Daarnaast investeert Thales in slimme manieren om te reizen. Dat betekent samen reizen (carpoolen). Met de auto, maar vooral met de fiets.

Ook iets voor u?

  Persoongegevens  Over de organisatie  De reacties om flexibeler te werken en slim te reizen zijn positief en werpen hun vruchten af. Beemer: “Dertig tot veertig procent van de collega’s komt op de fiets naar het werk. Dat is hoog. En ook het gemiddeld aantal kilometers wat deze mensen op de fiets af leggen is hoger dan bij andere bedrijven, namelijk zo’n dertien kilometer. Dat is normaal ongeveer de helft.”

  • Onderzoek de mogelijkheden binnen de organisatie zorgvuldig. De gekozen maatregelen moeten wel passen bij de werkwijze en regels om succesvol door te kunnen voeren.
  • Betrek uw werknemers om samen te werken en te reizen, zodat zij elkaar stimuleren.

  Gerelateerde cases

  Menu