Gedragsbeïnvloeding

Twente Mobiel

Twente Mobiel richt zich op het positief beïnvloeden van het reisgedrag van mensen. Vaak wordt aangenomen dat gedrag een gevolg is van rationele keuzes. Toch werkt het in de praktijk meestal niet zo. Mensen handelen veelal onbewust, uit routine en gewoonte.

Om te bepalen wat het meeste invloed heeft op het reisgedrag van de medewerkers, moest er een uitgebreid onderzoek plaatsvinden.

Ook iets voor u?

  Persoongegevens  Over de organisatie  Twente Mobiel heeft voor een aantal werkgevers een project uitgevoerd om het reisgedrag van werknemers te beïnvloeden, zodat er een bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen van mobiliteitsmanagement. De drie hoofdvormen van belonen (monetair, sociaal en moreel) zijn hierbij onderzocht.

  Dankzij dit project is concreet inzicht gekomen in de mogelijke beloningsvormen en hoe deze effectief moeten worden toegepast.

  Werkgevers zoeken veelal ondersteuning bij het verleiden van werknemers om mee te doen aan mobiliteitsmaatregelen, zoals fiets- en carpoolstimulering. Ervaring leert dat gedragsverandering alleen optreedt als er een sterke aanleiding is of als het eigenbelang wordt aangesproken, zoals gezondheid, kostenbesparing, gemak en duurzaamheid. Ook minder rationele psychologische invloeden kunnen effect hebben, zoals belonen met geld en cadeaus, bij een groep mogen horen, kansen pakken en gamefication.

  Gerelateerde cases

  Menu