Fietsmaatjes

‘Fietsmaatjes’ is een fietsactie van Twente Mobiel, waarmee in 2017/2018 collega’s elkaar stimuleerden om naar het werk te fietsen. Daarbij kregen deelnemers voor elke gefietste dag een financiële beloning. De actie duurde 5 maanden tot mei 2018.

‘Fietsmaatjes’ richtte zich op de automobilisten (medewerkers die meer dan de helft van hun werktijd met de auto naar het werk gaan) en de huidige fietsers (medewerkers die meer dan de helft van hun werktijd naar het werk fietsen). Iedere keer als de deelnemende automobilist naar het werk fietste – en dus de auto liet staan, kregen beide medewerkers een beloning:

 • De collega-automobilist kreeg een beloning afhankelijk van de woon-werkafstand. Voor iedere fietsdag ontving de deelnemer een vaste beloning van het aantal km’s woon-werkafstand maal € 0,35.
 • De fietser kreeg voor iedere dag dat ‘zijn/haar’ collega-automobilist fietste € 1.

Een deelnemer moest in de actieperiode minimaal 17 dagen geregistreerd naar het werk fietsen om voor de beloning in aanmerking te komen.

Voor de registratie van de fietsritten gebruikte de deelnemer een speciaal voor deze fietsactie ontwikkelde Fietsmaatjes-app. Deze app hield automatisch het aantal geregistreerde fietsritten, persoonlijke maximum beloning, nog te fietsen dagen en opgebouwde beloning bij.

De buddy had een persoonlijke webpagina waarop de prestaties van de deelnemers kon worden gevolgd en waar pushberichten naar de deelnemers kon worden gestuurd.

Ook iets voor u?

  Persoongegevens  Over de organisatie  Resultaten

  • Aanmeldingen: 823 fietsers als buddy en 2.294 automobilisten als deelnemer
  • 900 automobilisten hebben daadwerkelijk gefietst:
   • 673.000 geregistreerde fietskm’s (197 ton CO2bespaard)
   • gemiddeld 998 km per deelnemer
   • gemiddeld 8,3 km enkele reis
   • gemiddeld 60 fietsdagen per deelnemer
   • 1046 spitsmijdingen per werkdag
   • gemiddelde beloning per deelnemer € 175 en per buddy € 124
   • 83% fietste dagelijks/paar keer per week naar het werk
  • Van de deelnemers deed 38% dit voor de gezondheid en 20% vanwege het financiële voordeel.
  • 86% van de deelnemers zegt tijdens de fietsactie door de buddy te zijn aangemoedigd. Hierdoor is 40% ook daadwerkelijk vaker gaan fietsen.
  • 94% is (zeer) tevreden over naar het werk fietsen en wil dan ook blijven fietsen

  Tips

  • Zet vooral collega’s, intranet en krantenartikelen in om automobilisten over de actie te tippen
  • Betrek de werkgever bij de communicatie en de goedkeuring van aanmeldingen
  • Laat fietsers tijdens de actie deelnemers (automobilisten) aanmoedigen (vaker) te gaan fietsen
  • Communiceer gezondheid en een beloning om automobilisten op de fiets te krijgen
  • Maak er geen anti-auto actie van
  • Zorg voor een helpdesk voor vragen van deelnemers

  Gerelateerde cases

  Menu