E-bikes voor zakelijke ritten

Woningcorporatie de Woonplaats heeft in samenwerking met Twente Mobiel 18 nieuwe fietsen aangeschaft. Er zijn zeven e-bikes aangeschaft voor algemeen gebruik, zowel voor zakelijk als woon-werkverkeer. Zo kunnen medewerkers laagdrempelig kennismaken met het fietsen met een e-bike in het woon-werk verkeer, voor met name de middellange afstand.

Daarnaast zijn er twee e-bikes en negen reguliere fietsen aangeschaft voor de huismeesters. Deze fietsen zorgen er vooral voor dat de huismeesters voor de vele relatief korte ritten nu ook makkelijk de fiets/e-bike kunnen pakken in plaats van de bedrijfsauto. Alle fietsen zijn eenvoudig te reserveren en te monitoren via een reserveringssysteem.

Ook iets voor u?

  Persoongegevens  Over de organisatie  Vooraf is de potentie bepaald via een inventarisatie van de vervoersstromen van de medewerkers voor de locatie Enschede. Op basis van deze inventarisatie is er een plan opgesteld met een aantal opties om het vervoersgedrag van de medewerkers in positieve zin te beïnvloeden. Het mobiliteitsbeleid van de Woonplaats was behoorlijk op orde met onder andere sturend parkeerbeleid en een hoog fietsgebruik in woon-werk verkeer. Er was nog winst te behalen op de korte zakelijke ritten en het verhogen van het fietsen in woon-werk verkeer op de middellange afstand.

  Op basis van het opgestelde plan zijn we tot een Twente Mobiel deal gekomen. Met deze deal ontvangt de Woonplaats een bijdrage in de opstartkosten van de maatregelen. Voorwaarde is dat de maatregelen bijdragen aan slimme en duurzame mobiliteit en uiteindelijk in spitsmijdingen.

  Veel mensen wonen tussen de 7,5km en 20 kilometer van het werk. Potentiele e-bikers. Om deze groep te verleiden kunt u ze via uw bedrijf kennis maken met een e-bike.

  Gerelateerde cases

  Menu