E-Bike Probeeractie 2018

De E-Bike Probeeractie is een actie, waardoor medewerkers van partners van Twente Mobiel een elektrische fiets konden uitproberen. Een week lang kon een medewerker, die gewoonlijk met de auto naar het werk rijdt, een e-bike voor het woon-werk, zakelijk vervoer en ook privé gebruiken. De actie duurde 3 maanden tot begin december 2018.

Alleen medewerkers vertellen dat ze moeten gaan fietsen, is niet voldoende. Twente Mobiel heeft daarom aan zijn partners gedurende 3 maanden een aantal e-bikes ter beschikking gesteld. Onder het motto: Probeer het maar eens uit! Bij 17 bedrijven konden medewerkers gedurende een week een e-bike gratis uitproberen. De fietsenhandelaar bracht de elektrische fiets(en) op de afgesproken tijd en locatie op en haalde ze, na afloop van de probeer periode, weer op.

Ook iets voor u?

  Persoongegevens  Over de organisatie  • Aan het einde van de actieperiode bleek dat in totaal 195 medewerkers de e-bike hadden uitgeprobeerd.
  • De reacties waren ronduit positief. Medewerkers verbaasden zich over het gemak waarmee je met de e-bike kan fietsen. Veel van hen zijn overstag gegaan en zeggen een e-bike te gaan kopen.
  • Werkgevers verwachten dat deze probeeractie uiteindelijk tot minder autogebruik leidt. Dat wilden zij ook juist met deze actie stimuleren.
  • Als vervolg geven betrokken werkgevers aan fietsen te willen stimuleren door fietsvoorzieningen aan te brengen en medewerkers te helpen een e-bike aan te schaffen. Denk daarbij aan oplaadpunten, fietsplan, overdekte fietsenstalling en beloningsplan.
  • Leg in de communicatie met stakeholders de nadruk op vitaliteit, ziektedagen, parkeerdrukte en duurzaamheid bedrijf.
  • Leg in de communicatie met medewerkers de nadruk op fitheid, snelheid en gemak.
  • Geef de daarvoor verantwoordelijke medewerkers voldoende handvatten om de actie binnen het bedrijf een vervolg te geven.
  • Geef het contactformulier op deze pagina aan dat u geïnteresseerd bent in toekomstige E-Bike Probeeracties. Wij zullen u dan uitnodigen om mee te doen.

  Gerelateerde cases

  Menu