Wordt het Kennispark een dynamische toplocatie?

Deze vraag stond centraal tijdens de ondernemersbijeenkomst op het Kennispark over gebiedsontwikkeling, duurzaamheid en mobiliteit. Op 31 oktober werden betrokkenen bijgepraat door de Ondernemersvereniging Kennispark over de ontwikkelingen in de regio.

Tijdens deze bijeenkomst kwamen diverse onderwerpen aan bod. Zo spraken belanghebbenden over de financiële middelen, fondsen en regelingen die we beschikbaar hebben voor verduurzaming van vastgoed, collectieve mogelijkheden voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, mobiliteitsvraagstukken en de openbare ruimte op Kennispark.

Kennispark in ontwikkeling
Kennispark is volop in ontwikkeling en hard op weg om een van dé ecosystemen in Europa te worden. Universiteit Twente, de gemeente Enschede, de provincie Overijssel en de ondernemers in Twente werken aan de transformatie van het Kennispark. Met als doel: een dynamische en innovatieve toplocatie met een campus-uitstraling! Dit doen zij via de gebiedsstrategie en een nieuwe structuurvisie voor het Kennispark.

Ontmoeten & Verbinden
In de Structuurvisie Kennispark is de gebiedsstrategie Kennispark ruimtelijk vertaald. Het uitgangspunt is Ontmoeten & Verbinden. Het gaat om het transformeren van een bedrijventerrein met oplossingen per kavel naar een campusomgeving. Een plek waar talent zich thuis voelt en ondernemers gemakkelijker samen werken. Daar sluit meer groen, bedrijfsgebouwen met een open architectuur en plek voor kleine horeca en detailzaken bij aan.

Twente Mobiel is nu met de bedrijven aan het verkennen hoeveel ruimte is om het autogebruik te ontmoedigen, waardoor meer ruimte ontstaat voor groen.

Menu