ROCOV Overijssel is op zoek naar een forens

De Overijsselse ROCOV’s (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer) gaan begin 2019 fuseren. Na de fusie zal het ROCOV verder gaan met een afvaardiging van scholieren, studenten, forenzen, ouderen en gehandicapten maar ook reizigersvereniging Rover, reizigersvereniging ALMA, Fietsersbond en OVKK zowel uit Twente als uit de rest van Overijssel.

ROCOV wil een goede afspiegeling zijn van álle ov-reizigers en zal zowel vervoerders als overheden die zich met het ov bezighouden in Overijssel gevraagd en ongevraagd adviseren conform Wp2000 (wet personenvervoer).

ROCOV Overijssel heeft Twente Mobiel gevraagd om in deze nieuwsbrief een oproep te doen. ROCOV is namelijk op zoek naar een ov-reiziger/organisatie die de forenzen wil vertegenwoordigen in de werkgroep voor goed openbaar vervoer (ov). De verwachting is dat de werkgroep 6 keer per jaar bijeen zal komen. Als deelnemer van de werkgroep ontvangt u een kleine vergoeding voor het vrijwilligerswerk wat u levert aan het ROCOV.

Naast de werkgroep voor goed ov, heeft ROCOV ook werkgroepen voor trein, bus en aanvullend kleinschalig ov die ook ongeveer 6 keer per jaar bijeen zal komen.

Wilt u ROCOV Overijssel versterken namens de  forenzen in de werkgroep(en) en/of vereniging?

Als u belangstelling heeft, dan kunt u uw reactie sturen naar everwijndambrink@hotmail.com.

Menu