Rob Soeters draagt projectleiderschap over aan Matty Plante

Een terugblik én de toekomst van Twente Mobiel.
Na bijna 10 jaar als projectleider van Twente Mobiel, geeft Rob Soeters het stokje over aan zijn opvolger Matty Plante. Rob is klaar voor nieuwe uitdagingen in zijn carrière, en Matty is gedreven om zijn rol als projectleider van Twente Mobiel over te nemen. De twee heren delen samen hun visies op de wereld van mobiliteit, nu en in de toekomst, in een openhartig interview.

Rob en Matty, hoe ziet jullie ideale reis eruit?
Rob vertelt: “Bij mij verschilt dat per dag, afhankelijk wat het motief is. Ik ben een echte keuzereiziger. De ene keer kies ik voor het openbaar vervoer of ga ik met de motor, afhankelijk of ik onderweg tijd nodig heb om te werken. Soms reis ik ook met de auto, maar die is niet altijd beschikbaar.”
Matty: “Het ligt eraan wat het doel is, maar van deur tot deur ben ik nu toch aangewezen op de auto. Belangrijk vind ik dan wel om zo snel mogelijk op mijn bestemming te zijn. Hoewel ik vroeger, toen dat kon qua afstand, het liefst naar mijn werk fietste. Heerlijk was dat.”
Rob: “Reizen is ook af en toe een doel op zich voor mij. Niet altijd de snelste, maar af en toe de fijnste route nemen. In de zomer rijd ik wel eens om en rijd ik heerlijk door de natuur. Die route A1 die ik zoveel jaren heb gereden is ook gewoon stiksaai”
Matty vult aan: “Soms heb je haast, en dan kun je niet anders. Maar het is inderdaad heel fijn om juist die secundaire routes te rijden, zodat je niet in de file staat. Ik spreek wel eens mensen die dag in dag uit uren in dezelfde files staan en dan vraag ik me af: waarom doen we dat eigenlijk? Waarom kiezen we er toch telkens voor om liever vast te staan, dan op een andere manier te reizen?”
Rob knikt: “Het is ook veel gezonder om een andere route te rijden in plaats van in de file te staan. Je kunt dan misschien niet 120 km/h rijden en het duurt 10 minuten langer, toch kom je veel meer ontspannen thuis en heb je de stress en slechte luchtkwaliteit van de files niet achter de kiezen. Maar veel mensen kennen de alternatieve routes niet, en weten daarom niet dat het mogelijk ook anders kan.”

Rob, je bent nu bijna 10 jaar projectleider geweest van Twente Mobiel. Wat zijn volgens jou de grootste veranderingen op het gebied van mobiliteit die je hebt gezien de afgelopen jaren?
“Ik gebruik het voorbeeld altijd dat 10 jaar geleden een zakenman in pak op de fiets een raar gegeven was, maar nu zie je het iedere dag. Zo zijn wel meer dingen gewoon geworden. Veel meer mensen denken bewust na over reizen. Er zijn meer zogenoemde ‘keuzereizigers’. Mensen zijn ook wel een beetje klaar met de drukte. Er is steeds meer aandacht voor leefkwaliteit, waar files natuurlijk niet in thuis horen.
En duurzaamheid is tegenwoordig gewoon business, waarbij ook mobiliteitsmanagement serieus onderdeel is van de bedrijfsvoering. Wat 10 jaar geleden pionieren was in de wereld van mobiliteit, is nu ‘common sense’ geworden. Mooi om te zien dat zo’n 28 jaar geleden mobiliteitsmanagement uit Amerika is overgewaaid en dat wij als klein landje nu een voorbeeld voor ze zijn. We zijn ze al voorbijgestreefd.
Ook zie ik grote veranderingen in de aanpak van Twente Mobiel. We zijn gegaan van zenden en vage afspraken naar echt samenwerken met de werkgevers. We hebben een meer zakelijke aanpak ontwikkeld. We sluiten deals en kijken naar wat de werkgevers nodig hebben. Ook de professionalisering en aanpak met social media is een goede zet geweest. We bereiken nu veel meer mensen, zowel de werkgevers als de werknemers.”

Matty, waar denk jij dat we over een jaar of 10 staan op het gebied van mobiliteit?
“Ik denk dat wij vooral anders gaan werken, daar zit de grootste verandering. Dat we niet meer traditioneel denken en de controle willen hebben op aanwezigheid en uren, maar kijken naar resultaat. We springen nu precies op hetzelfde tijdstip in de auto, om vervolgens allemaal stil te staan op dezelfde knooppunten en vertraagd op de bestemming aan te komen. Ik verwacht dat we nog flexibeler omgaan met werktijden, aanwezigheid en het aantal werkdagen. Het gaat om dingen efficiënter te doen, de tijd beter te benutten en daarvoor de juiste keuzes maken. Ook het openbaar vervoer is redelijk aan vernieuwing toe en moet zich  de komende jaren verder ontwikkelen om mee te komen: efficiënter, faciliterend, sneller en gericht op de kernen waar veel mensen samen komen.
Rob vult aan: “Ik denk dat de jongere generatie ook een enorme shift zal veroorzaken. Zij denken al in gebruik in plaats van bezit en kijken heel anders naar de balans tussen werken en leven. Ik verwacht een soort nieuwe industriële revolutie, alleen dan in de wereld van techniek gekoppeld aan mobiliteit.”
Matty: “Inderdaad, als je ziet wat we de afgelopen 20 jaar ontwikkeld hebben en je trekt dit door naar de komende 10 jaar, dan zien de dingen er zeker anders uit. Je ziet nu al dat mensen anders omgaan met autogebruik nu er steeds meer deelauto’s komen bijvoorbeeld. Of dat ze de auto laten staan en met een e-bike naar het werk reizen. Het struikelblok zit vooral in een stuk onwetendheid en onbekendheid. Mensen moeten uitgenodigd worden om te proberen, zodat ze weten wat het hen oplevert. De alternatieven moeten op een presenteerblaadje worden aangeboden zodat de keuze steeds makkelijker wordt. Daarbij speelt techniek, zoals “Smart-Mobility” een doorslaggevende rol..”
Rob filosofeert verder: “De technologie zal een enorme impact hebben. Op personen- en op goederenvervoer. Ik heb het gevoel dat er de komende 10-15 jaar veel gaat veranderen. Er zullen ook andere krachten zijn die van invloed zijn op mobiliteit. Het is daarom ook best lastig om zo ver de toekomst in te kijken. Het stukje beleving, de nieuwe innovaties zullen ook een rol spelen. Zo wordt reizen van A naar B niet meer een doel op zich.”
Matty lacht even: “We zullen onszelf in ieder geval niet door de lucht vervoeren verwacht ik en meer asfalt is ook niet de oplossing. Het is de uitdaging om het gevoel van vrijheid die je hebt met de auto, of eigenlijk is het de afhankelijkheid van de auto, om die te doorbreken. En dan de alternatieven goed te faciliteren, zodat we in deze drukke tijd het makkelijk maken voor de reiziger. Eigenlijk moet het zo zijn dat het alternatief van de auto een hogere kwaliteit biedt. Daar liggen de kansen denk ik. Het gaat om flexibel werken, andere keuzes maken en het toegankelijk maken van alternatieven, die efficiënter zijn dan nu.”

Rob, waar ben jij in bijna 10 jaar Twente Mobiel het meest trots op?
“Ik vind het mooi om te zien dat onze projecten regelmatig als voorbeelden zijn genoemd voor de andere regio’s in Nederland. Dat wij als Twente, een klein gebied in Nederland met helemaal niet dezelfde problematiek als bijvoorbeeld de Randstad, toch inspirerend zijn met onze projecten. En voor mij zit de beloning ook in de uitdaging. Zo zijn er mensen geweest waar de meeste weerstand zat. En toen zij zagen hoe succesvol het project was, werden zij onze grootste ambassadeurs. Het is wel heel lonend om deze kritische doelgroep te kunnen overtuigen. Dat betekent dat het echt werkt.”

Matty, wat wil jij als nieuwe projectleider van Twente Mobiel bereiken?
“Ik wil met het team met volle kracht vooruit en mooie successen boeken, ook op de lange termijn. Dat we met een soort ‘technology roadmap’ ook in de toekomst successen behalen en relevant zijn. Ik vind het daarbij belangrijk om dingen zo efficiënt mogelijk te doen en met focus zoveel mogelijk impact maken.”
Rob knikt: “Ik vind het goed om te zien hoe jij er met een frisse en kritische blik naar kijkt. Je krijgt toch een bepaalde mate van bedrijfsblindheid na zoveel jaar en dan is het tijd voor vernieuwing in de cyclus. Dus dat is alleen maar goed voor Twente Mobiel.”

In welke rol zijn er stappen gezet in de samenwerking met de partners en waar vallen volgens jullie nog kansen te behalen?
Matty vertelt enthousiast: “Ik zie heel veel kansen. Om onze ideeën succesvol te maken hebben we onze partners keihard nodig. Daar zitten de eindgebruikers. En ook bij de bedrijven zelf zitten zoveel goede ideeën, maar de uitvoer is niet altijd even gemakkelijk. Volgens mij kunnen we de bedrijven daarbij heel goed helpen.”
Rob vult aan: “Het is ook heel mooi om de partners als ambassadeurs mee te nemen. En om meer zichtbaar te zijn tijdens bijvoorbeeld kennisbijeenkomsten. In het verleden is dit erg waardevol gebleken. Misschien een idee om hier dit jaar weer aandacht aan te besteden.”

Rob, wat wil je Matty nog meer meegeven?
“Kijk vooral met de frisse blik zoals je al doet, en vaar ook vooral je eigen koers. Samen met het enthousiasme van jezelf en het team voorzie ik een sterke en daadkrachtige toekomst voor Twente Mobiel.”

Matty, wat neem je mee van Rob en wat zijn jouw eerste stappen?
Het succes van Twente Mobiel hangt samen met het maken van de juiste keuzes en goed in de gaten houden met welk doel acties worden ingezet. We moeten doorgaan met koploper zijn en goed gebruik maken van het sterke fundament dat we hebben opgebouwd. Ik kijk uit naar het samenwerken als team en daarbuiten met onze partners en regio Zwolle, met humor en lef, wat ook de identiteit van Twente Mobiel is. Een identiteit waar ik me al helemaal bij thuis voel. Daarnaast streef ik naar overzicht, structuur en efficiënt werken, zodat er ruimte ontstaat voor creatieviteit en het ontwikkelen van nieuwe ideeën en waardevolle acties.”

Menu