Partners Twente Mobiel blijven actief op mobiliteit

Het komende jaar gaat Twente Mobiel voluit met acties om bedrijven en hun medewerkers te ondersteunen om slim en duurzaam met mobiliteit om te gaan. De aandacht komt daarbij dus ook meer op duurzaamheid te liggen. We wilden graag weten wat er over mobiliteit onder onze partners leeft. Daarom hebben we een korte vragenlijst verspreid en reactie mogen ontvangen van de 25 meest actieve partners. Uit het onderzoek blijkt dat de aandacht van Twente Mobiel voor duurzaamheid mooi aansluit bij de doelstellingen die partners op dit gebied hebben. Ook komt naar voren dat mobiliteit geregeld op de agenda van het leeuwendeel van de bedrijven staat. Vooral op het gebied van werknemerstevredenheid, vitaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen willen zij nog stappen zetten. De mobiliteit van hun medewerkers speelt daarbij een duidelijke rol.

Brede dekking binnen de organisatie
De meest belangrijke directe contactpersonen voor Twente Mobiel zijn medewerkers of managers van een afdeling als P&O. Zij gaan ten slotte over de arbeidsvoorwaarden van medewerkers en sturen daarmee flink op de mobiliteit van de medewerkers. Maar ook bij afdelingen ICT, facility, communicatie, vitaliteit, directie en bij diverse MT-raden staat mobiliteit hoog op de agenda. Ook hebben diverse partners zelf nieuwe initiatieven ontplooit, van een eigen interne battle, een fietsstimuleringsprogramma tot het upgraden van fietsenstallingen met oplaadvoorzieningen.

Wensenlijstje
Onze partners hebben ook enkele wensen uitgesproken richting Twente Mobiel. Zij hopen op een herhaling van de succesvolle fietsactie Fietsmaatjes, het inzetten van een ov-probeerkaartactie en veel partners hebben interesse in een probeeractie voor de veel besproken high speed-e-bikes!

Aanvullingen en wensen?
Als bovenstaande nog aanleiding geeft voor aanvullingen van andere partners of bijna partners, laat u zich vooral horen en sluit bij ons aan! Twente Mobiel helpt werkgevers bij hun mobiliteitsbeleid. Door het geven van advies, ondersteuning en samen realiseren van acties en projecten. Met elkaar wordt gestreefd naar een vermindering van het onnodig autogebruik in de spits. Twente Mobiel is onderdeel van provincie Overijssel en voert de werkgeversaanpak van het programma Beter Benutten uit. In dit programma werken rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. Meer informatie vind u hier.

Menu